De kristne som har Gud og Trump på sin side

KRONIKK: Evangelikale kristne kan få stor innflytelse over det amerikanske samfunnet etter valget i november. De har allerede satt sitt preg på Trumps politikk, både nasjonalt og internasjonalt.

Bønn til Gud på scenen under et «Evangelicals for Trump»-møte under mottoet «Praise, Prayer and Patriotism» (lovprisning, bønn og patriotisme). Fra høyre: Grunnleggeren av Faith & Freedom Coalition Ralph Reed, dr. Alveda King (niese av Martin Luther King jr.), turné-keyboardisten Jonathan Cain og Paula White-Cain, som er religiøs rådgiver i det hvite hus.
  • Greta Karoline Heien
    PhD-stipendiat ved UiO og skribent
  • Hanne Amanda Trangerud
    Religionsviter og PhD-stipendiat, Universitetet i Oslo
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

På overflaten kan det se ut som en vennskapelig allianse, den relasjonen som siden 2015 har utspilt seg mellom Donald Trump og evangelikale ledere i USA. I virkeligheten er det to parter som gjensidig utnytter hverandre for å nå sine mål. For Trump handler det om å bli landets øverste leder. For de evangelikale handler det om å få mest mulig innflytelse i samfunnet for å styre USA vekk fra sekularitet og mot kristenkonservative verdier.

Offentlig har Trump lovprist de evangelikale og deres tro. Privat, derimot, har han ifølge tidligere medlemmer av administrasjonen latterliggjort dem og omtalt det hele som tull.

Guds utvalgte

Før valget 2016 søkte Trump stadig råd hos evangelikale ledere om hvordan han best kunne nærme seg konservative kristne og vinne deres tillit. Trumps strategi ville imidlertid aldri fungert om ikke de samme evangelikale lederne også hadde trådt til for å korrigere hans feiltrinn, renvaske hans omstridte karakter og overtale andre troende til å stemme på ham. De fremstilte Trump både som «kristen» og som et «ikke-kristent redskap i Guds hånd», underbygget av lovord, bønnebilder, bibelvers og profetier.

Siden innsettelsen har Trump utført en rekke symbolhandlinger for å innfri sine valgløfter til de evangelikale. Han har omfavnet rollen de evangelikale lederne har gitt ham som Guds utvalgte redskap som skal redde nasjonen fra moralsk, åndelig og økonomisk forfall. Siden det er de som styrer fortellingene og forventningene som Trump i sin tur forsøker å innfri, har de evangelikale lederne fått stor innflytelse i amerikansk politikk.

Israel og endetiden

Støtte til staten Israel er sentralt for mange evangelikale kristne. Det henger sammen med deres forestilling om Israels rolle i endetiden (tiden før Jesu gjenkomst) og troen på at Gud vil velsigne dem som velsigner Israel. De ser det derfor nødvendig at USA er Israels beste venn og forsvarer.

Her har Trump levert. I desember 2017 anerkjente han offisielt Jerusalem som Israels hovedstad og erklærte at USAs ambassade skulle flyttes dit fra Tel Aviv. Handlingen ble da begrunnet med sekulære argumenter, som Israels rett til å velge egen hovedstad, utsiktene for en fredsavtale og USAs interesser.

På et valgkampmøte i Wisconsin 17. august i år kom det imidlertid frem at det var andre motiver som lå bak. «Vi flyttet hovedstaden i Israel til Jerusalem. Det var for de evangelikale», sa Trump til et jublende publikum. Så la han til at det utrolige var at «de evangelikale er mer begeistret for det enn det jødiske folk».

Abort

Som president har Trump også behandlet en rekke andre evangelikale kjernesaker, både nasjonalt og internasjonalt. Noe av det mest effektive for å opprettholde velgerbegeistringen, har vært hans uttalte støtte til abortmotstand. I løpet av 1970-tallet endret abortspørsmålet seg fra å være noe mange evangelikale ledere overlot til kvinnen selv, til å bli selve kjernen i det kristenkonservative politiske engasjementet. Siden har katolske og evangelikale kristne stått sammen i kampen for det ufødte liv.

Trump har levert på mange av sine løfter til disse velgerne. Før valget 2016 lovet han at helseklinikker som utfører abort, skulle miste finansiering. Dette har han fulgt opp med jevne mellomrom. Allerede tre dager etter innsettelsen presenterte Trump en ny, global satsing for kvinne- og familiehelse, et fond på over 8 milliarder dollar til organisasjoner og klinikker verden over, forutsatt at mottakeren ikke utfører abort. Også hundrevis av nasjonale klinikker har mistet finansiering, selv om abort kun har vært en av flere tjenester som tilbys.

Siden 2019 har USAs offisielle standpunkt vært at det ikke finnes internasjonale rettigheter for abort, et sterkt signal til kristenkonservative velgere om at Trump stadig fører deres sak. Gjenvalg av Trump vil trolig bety flere innstramninger. Nasjonalt vil hans tredje nominasjon av den konservative katolikken Amy C. Barrett, hvis/når Senatet godkjenner henne, gi et konservativt flertall i USAs høyesterett, noe som blant annet vil kunne begrense rettighetene til abort på delstatsnivå.

Les også

Kronikk: «De evangelikanske profetiene om Trump som ’Herrens salvede’»

Overgi USA til Gud

Trump har fortsatt å være en kontroversiell person, og de evangelikale lederne har fortsatt å stå ved hans side. Ikke minst har de gjort mye for å vende fokus bort fra hvordan han er til hva han har gjort. Dette reflekteres i meningsmålinger, der han fortsatt får støtte fra et klart flertall av hvite evangelikale kristne.

Den 26. september i år ble det arrangert en nasjonal bønne- og omvendelsesdag med taler, vitnesbyrd og musikk i Washington DC. Arrangementet har i flere måneder blitt fremstilt som en overgivelse av USA (med lover og regler) til Gud. At Trump sendte en personlig hilsen som ble lest opp for deltakerne, kan derfor ikke ses som annet enn planlagt, strategisk spill som viser at han stadig er villig til å gi dem det de vil ha – dersom han blir gjenvalgt.

Publisert: