Kalberg – finn frem hatten, Nyland

DEBATT: Arve B. Nyland beskylder meg i et innlegg i Aftenbladet 9. februar for å drive med «tilsløring» i Kalberg-saken. Det er godt mulig vi er uenige i sak, men hva som skal være tilslørende har jeg problemer med å forstå.

«Er det viktig nok for alle kommunene å bidra til nye arbeidsplasser i nye næringer, så kan vi også velge å være med i et spleiselag på summen av arealbruk», skriver John Peter Hernes.

Debattinnlegg

 • John Peter Hernes
  John Peter Hernes
  Kommunalråd i Stavanger (H)
Publisert: Publisert:

Nyland peker på to ting som jeg håper kan oppklares enda bedre. Det første handler om forsyningssikkerhet. Kalberg ligger som det er påpekt mange ganger i «krysset» der tre hovedlinjer for kraft møtes. Nyland mener tydeligvis at det ikke betyr noe. De som steller med kraftforsyning og industribygging mener noe annet.

Slett ingen tilsløring

Så skal det sies at veldig stabil og sikker kraftforsyning sikkert er viktigere for datasenter enn for en fabrikk som produserer batterier. En produksjonsbedrift kan lettere tåle et bortfall av strøm, og tåler tiden det tar til reserveaggregat slår inn. For datasenter finnes det sikkert også teknologiske løsninger som gjør at man kan sikre seg mot bortfall av strøm gjennom bruk av store batteriløsninger i tillegg til aggregat. Uansett er det en fordel for dem som skal velge lokalisering for virksomheter som bruker mye energi, å ha tre separate og solide forsyningskilder av strøm. Det er et teknisk fakta, og slett ingen tilsløring.

Les også

Halen logrer med hunden

Les også

Tom Tvedt møter motstand i ny runde om datasenter

I den sammenheng er det et interessant regnestykke å se på de totale samfunnskostnadene for å bygge ut og lage all den andre nødvendige infrastrukturen som trengs på Kalberg. Dette bør jo måles opp mot de alternative kostnadene ved å legge ekstra kraftlinjer til steder som Forus, Risavika og så videre der vi allerede har infrastruktur og innregulert plass til ny industri.

På tide med nye tanker?

Den viktigste anklagen om tilsløring er mitt forslag om vi som region bør kompensere for tap av matjord og utmark ved en eventuell utbygging på Kalberg. Nyland og jeg er enige om at kommunene i vår region har bygget ned for mye natur og matjord. Er det ikke da på tide med noen nye tanker, for å snu dette? Til tross for at vi er delt opp i mange kommuner, så er vi på Nord-Jæren et felles bo- og arbeidsmarked. Hvis – og det er altså hvis – konklusjonen er at vi kan få mange nye arbeidsplasser på Kalberg som vi ikke kan få andre steder, så berører det alle kommunene i regionen. Hvis prisen er nedbygging av natur og matjord, så er det mulig for regionen å få regnestykket for natur og matjord til å gå i pluss. Er det viktig nok for alle kommunene å bidra til nye arbeidsplasser i nye næringer, så kan vi også velge å være med i et spleiselag på summen av arealbruk. Det er kort og godt ikke riktig at et sånt samarbeid fører til nedbygging av mer jord. Tvert i mot, dette er noe av veien å gå for å verne jord totalt sett. Igjen, ingen «tilsløring», men nødvendig nytenking.

Det krever selvsagt at det er politisk vilje til å tenke helhetlig om natur og matjord på tvers av kommunegrensene.

Time og Sandnes kan bidra

Så langt har Time kommune som vertskommune sagt at de har arealer de kan omgjøre fra utbygging til vern. Ordfører Stanley Wirak var også tidlig ute og sa at også Sandnes kan bidra i et sånt spleiselag (kommentar i artikkel i Jærbladet september 2020). Torsdag denne uken har Høyre i Stavanger foreslått følgende vedtak i en høring om Kalberg: «Lokalisering av datalagringsentre er et regionalt spørsmål som berører viktige spørsmål om arealbruk og verneinteresser. Stavanger kommunene er positiv til å bidra til å holde balanse i det regionale arealregnskapet, inkl. omregulering av areal i egen kommune, slik at viktige regionale omsyn knytt til natur, landbruk og jordvern sikres

Det viser at sentrale aktører tør å tenke og handle nytt og regionalt, og gir håp om du må gjøre alvor om å spise hatten din Arve.

Les også

 1. – Hvorfor tilslører Hernes i Kalberg-saken?

 2. – Kalberg, ikke uvesentlig hvor halen sitter

 3. – Kalberg, det er ikke gull alt som glimrer

Publisert:
 1. Debatt
 2. Datasenter
 3. Utbygging
 4. datasenter

Mest lest akkurat nå

 1. Flere naboer var vitne til hendelsen

 2. Kristian utlover dusør til den som kan hjelpe ham

 3. Mandag morgen var strømmen rekorddyr

 4. Da PST varslet helse­vesenet på Kongs­berg i 2018, var det en helt annen sak som vakte mest be­kymring

 5. Slik spredte smitten seg fra tv-kanalen til Sødal bede­hus

 6. – Utfallet har blitt som det har blitt. Familien har hatt, og har, det tøft