Spar oss for enkle svar på komplekse spørsmål, SV

Debattinnlegg

 • Anne Kristin Bruns
  Anne Kristin Bruns
  Kommunestyremedlem, Stavanger (KrF)
Publisert: Publisert:

DEBATT: Det er uverdig å gjere barnefattigdom til ein valkampsak slik Eirik Faret Sakariassen gjer når han påstår at «Høyresiden lot fattigdommen øke i Stavanger». Han veit like godt som meg at fattigdom er eit komplekst område som ikkje har enkle svar, og at det handle om meir enn pengar. Ingen politisk parti eller samarbeidande parti klarer å gjere noko med det åleine. Vi må jobbe saman, ikkje skulda på kvarandre.

Alle parti er oppteken av å redusere barnefattigdom og hjelpe familiar med låg inntekt. Vi kan vere ueinige om kva tiltak som kan fungere best, men å insinuere at enkelte parti ikkje er oppteken av å gjere noko med det er useriøst. Auken i fattigdom vi ser i tida 2014–2019 skuldast fleire faktorar, som mellom anna auka tilflytting av flyktningar og oljekrisa som førte til større arbeidsløyse. Gjennom fleire år har KrF og andre parti jobba for å finne passande tiltak og prosjekt i eit nært samarbeid med administrasjonen. Vi snakke om langsiktig arbeid. Då blir det for enkelt å peike på gratis SFO og Barnas sommer som svar på utfordringa.

Publisert:
 1. Debatt
 2. Barnefattigdom
 3. Anne Kristin Bruns
 4. Eirik Faret Sakariassen

Mest lest akkurat nå

 1. «Glimt av gammel storhet – og masse rør og rot. Men det viktigste denne kvelden var kanskje ikke kvaliteten på Kristian Valens show.»

 2. Kvinne brukte superlim på naboens elbil-lader

 3. Hugger opp supplybåter på løpende bånd under E39

 4. Innenfor denne knuste døren ble et eldre par angrepet. Dette var gjerningsmannens sannsynlige rute.

 5. Et enkelt Messenger-spørsmål fra en slektning ble til et mareritt for Rune Nedrebø

 6. Da hun fikk påvist det arvelige genet, fikk hun valget. For henne var det aldri et spørsmål.