Dette er ingen dugnad, noen ofrer langt mer enn andre

PANDEMILIV: Ordet dugnad er en for lettvint beskrivelse av hva vi driver med under koronaen. Et lykkelig par med hjemmekontor, hage og turmuligheter ofrer langt mindre enn barn og voksne som er ulykkelige hjemme.

De som lever i lykkelige parforhold klarer pandemien bedre enn de som lever i dårlige parforhold. De som har trygge jobber klarer pandemien bedre enn de som har usikre jobber.

Debattinnlegg

  • Charlotta Schaefer
    Charlotta Schaefer
    Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Dugnad er et ord som er vanskelig å oversette til andre språk. Dugnad og dugnadsånd er på mange måter noe å være stolt over. Det forteller noe om ideologien til ett land der folk er beredt til å ta i et tak for vårt felles samfunn og våre felles goder. For å ta et eksempel er den mest nærliggende engelske oversettelsen ‘voluntary work’, og på svensk heter det ‘ideelt arbete’, men ingen av oversettelsene tar innover seg hele spennet av hva en dugnad faktisk innebærer.

Alle hjem er ikke gode

Når Norge skulle stenge ned landet i mars 2020 ble begrepet «dugnad» uheldig brukt i en av regjeringens pressekonferanser, og stolte nordmenn og journalister var ikke sene på ballen. Ordet «dugnad» brukes nå ukentlig i mediene for å omtale folkets innsats for å redusere spredningen av koronaviruset.

Begrepet «dugnad» er dessverre veldig misvisende for hva innsatsen for å stoppe smitten egentlig handler om. Dette forklarer Einar Øverenget godt i kronikken «I skyggen av dugnaden» som ble publisert på selveste julaften 2020. Men nå som det igjen settes i verk strengere tiltak, er det også på tide å minne om at dette ikke handler om en dugnad, fordi tiltakene treffer befolkningen ekstremt ulikt.

Det første eksemplet er skolestengning eller hjemmeskole. Alle barn lever ikke i et godt og trygt hjem der foreldrene er opptatt av barnas beste. Det er trist, med det er sant. For barn som ikke opplever hjemmet som trygt er skolesteningen nærmest en katastrofe. Når man i tillegg ikke kan besøke venner eller treffes på fritidsaktiviteter, kan hjemmet likestilles med et fengsel for enkelte barn. Skal disse barna delta på «dugnaden» for å stoppe smittespredning på lik linje med andre?

Alene på hybelen

Høsten 2020 var det tusenvis av studenter som for første gang flyttet til nye byer og land for å møte verden og ny bekjente, men som nå tvinges til å sitte innestengt på hybler med digital undervisning. Jeg vil påstå at disse studenter betaler en mye høyere pris enn mange middelaldrende gifte par som sitter på hjemmekontor i eneboligen med hage og turområder rundt hjørnet.

De som lever i lykkelige parforhold klarer pandemien bedre enn de som lever i dårlige parforhold. De som har trygge jobber klarer pandemien bedre enn de som har blitt permittert eller risikerer å miste jobben. Den som har god helse og er ubekymret, klarer mest sannsynlig pandemien bedre enn den som er ligger våken om natten, livredd for å dø. Listen kan gjøres lang.

Vi glemmer at mange sosiale arenaer i samfunnet ikke bare er steder der vi har det gøy. For noen er biblioteket, treningssenteret eller teateret et helt nødvendig fristed for å slippe å oppholde seg sammen med mennesker som man har det dårlig sammen med.

Utgangspunktet for en dugnad er at alle gjør en omtrent like stor innsats, for et felles mål som vi alle vil dra nytte av. Når et land stenger ned er det viktig å huske på at befolkningen ikke vil berøres likt, uansett hvor mange hjelpetiltak samfunnet måtte sette i verk. Det er noen som tar smellen – enten med livet eller livskvaliteten som innsats. Og da er det ikke snakk om en dugnad.

De som lever i lykkelige parforhold klarer pandemien bedre enn de som lever i dårlige parforhold. De som har trygge jobber klarer pandemien bedre enn de som har blitt permittert eller risikerer å miste jobben. Den som har god helse og er ubekymret, klarer mest sannsynlig pandemien bedre enn den som er ligger våken om natten, livredd for å dø.
Publisert: