Velferdsstatens digitale blindsone

KRONIKK: Velferdsstatlige ytelser skal dekke våre grunnleggende behov – tak over hodet, mat på bordet og klær på kroppen. Er å eie sin egen pc nå i samme kategori?

«[…] de av oss som ikke eier egen pc, blir stående i en form for digitalt utenforskap uten mulighet til å delta i det digitaliserte samfunnet.», skriver Maria G. Volckmar-Eeg og Magnus Lorang Volckmar-Eeg.
  • Maria G. Volckmar-Eeg
    Stipendiat, Institutt for sosialfag, UiS
  • Magnus Lorang Volckmar-Eeg
    Master i sosialt arbeid og velferd
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I løpet av de siste ni månedene har det norske samfunnet hatt en digital oppvåkning. For andre gang på ett år er vi vitne til at det analoge samfunnet sakte lukkes ned. Læringskurven har til tider vært bratt, men mange av oss har blitt positivt overrasket over hvor godt det digitaliserte samfunnet fungerer. I tillegg til hjemmekontor og et digitalt sosialt liv, har også mange velferdstjenester blitt digitalisert. Nå kan vi ha møter med legen eller Nav mens vi sitter komfortabelt i vår egen sofa.

Men disse erfaringene har også avdekket at velferdsstaten har en digital blindsone der vi tar for gitt at alle har tilgang til nødvendige digitale verktøy. Vi kommer et stykke på vei med en smarttelefon og internettilgang, men det ikke å eie sin egen pc vil likevel utgjøre en betydelig ulempe i møte med et stadig mer digitalisert samfunn.

Settes utenfor

I en kartlegging Kompetanse Norge gjorde av befolkningens bruk av internett i 2018, oppga 20 prosent av dem som ikke brukte internett, at det skyldtes mangel på nødvendig utstyr eller økonomiske årsaker. I tillegg til en andel eldre, gjaldt dette personer med lavere utdanningsnivå eller som sto utenfor arbeidslivet, eller begge deler. Det er med andre ord en sosial skeivfordeling i hvem som mangler tilgang til digitale verktøy, der dette særlig gjelder de av oss som allerede befinner seg i en marginalisert posisjon.

Tilgang til arbeidsmarkedet er avgjørende for å være økonomisk selvhjulpen og uavhengig av velferdstjenester. Samtidig krever stadig mer digitaliserte jobbsøkerprosesser at vi kan formulere og redigere jobbsøknader, fylle ut elektroniske versjoner av cv i ulike jobbportaler, skanne og legge ved jobbrelaterte dokumenter og delta på digitale jobbintervju. Med andre ord er vi alle i praksis helt avhengig av pc for å lykkes i disse prosessene og unngå en varig avhengighet av velferdsstatlige ytelser.

En pc er imidlertid ikke nødvendig kun for å søke jobb, men også for blant annet å få tilgang til offentlige digitale tjenester. Publikumsmottak stenges ned og overføres til digitale plattformer, og digital kommunikasjon er hovedregelen. Til og med søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp, velferdsstatens aller siste sikkerhetsnett, er nå digitalisert. Selv om digitaliseringen av tjenester for mange oppleves som enklere og mer effektivt, bidrar det også til at de av oss som ikke eier egen pc, blir stående i en form for digitalt utenforskap uten mulighet til å delta i det digitaliserte samfunnet.

Grunnleggende behov

Så lenge vi går på grunnskolen og i videregående skole, vil vi enten få eller kunne leie en pc fra skolen. Det er ansett som nødvendig for at vi skal kunne følge undervisningen og delta aktivt. Men idet vi er ute av skolen, må vi selv sørge for egen pc. Dersom vi ikke har råd til egen pc, er alternativet å søke om å få dette dekket av velferdsstaten.

Den norske velferdsstaten har et av verdens beste sikkerhetsnett når livet byr på utfordringer. Velferdsstatlige ytelser skal dekke våre grunnleggende behov – tak over hodet, mat på bordet og klær på kroppen – etter vurderinger av hva som anses «nødvendig» for å klare seg i det norske samfunnet. Men støtte til egen pc blir imidlertid sjelden vurdert som nødvendig, til tross for at det finnes åpninger i lovverket for å kunne få dette dekket.

Som regel blir vurderinger rundt nødvendigheten av egen pc begrunnet i at det finnes tilgjengelige pc-er på offentlige steder som på bibliotek. Disse pc-ene har ofte tidsbegrensninger, og en kan også spørre seg hvor enkelt – og moro – det er å måtte ha jobbintervju, møte med legen eller banken i full offentlighet. Under pandemien har i tillegg flere av disse stengt ned på grunn av smittevern og tilgangen på åpent tilgjengelige pc-er i offentlige rom har blitt betydelig begrenset.

Kronikkforfatterne: Maria G. Volkmar-Eeg, stipendiat ved Institutt for sosialfag ved UiS; Magnus Lorang Volckmar-Eeg, master i sosialt arbeid.

Må erkjennes

Under covid-19-pandemien har problemstillinger knyttet til tilgang til og deltagelse på digitale arenaer blitt aktualisert og satt på spissen. Samtidig diskuteres det hvordan den digitaliserte hverdagen kanskje utgjør «den nye normalen», og hvordan vi kan bruke erfaringene fra pandemien til å tilpasse oss en ny, digital fremtid preget av hjemmekontor, digitaliserte tjenester og økt fokus på smittevern. Det er med andre ord grunn til å tro at tilgang på digitale hjelpemidler som egen pc bare vil bli viktigere i tiden fremover.

Behovet for å eie egen pc som en del av et nødvendig livsopphold i Norge utgjør i dag det vi kan kalle en velferdsstatlig digital blindsone. For å nå målet om like muligheter og økonomisk trygghet for alle i et samfunn der avstanden mellom de som er innenfor og utenfor den digitale hverdagen stadig øker, er vi derfor nødt til å erkjenne denne blindsonen og våge å utforske den.

Publisert: