Ungdomsteamet må styrkes, ikke kuttes!

Sandnes: Det foreslås kutt i stillinger hos Ungdomsteamet, da er det viktig å få frem den svært viktige jobben teamet gjør.

De er der for ungdommer som blir valgt vekk i sosiale kohorter. Senest nå ved Halloween hadde Ungdomsteamet et trøkk av ungdommer som sliter med ensomhet og som ble holdt utenfor.

Debattinnlegg

 • Eva-Tone Breivik
  Lokallagsleder i Sandnes SV og medlem i utvalg for oppvekst
Publisert: Publisert:

Ungdomsteamet er et lavterskeltilbud. De driver oppsøkende virksomhet der ungdommene er. De har vært på alle skolene i Sandnes, ungdommene vet hvem de er, og hva de står for.

De er på Ruten, i sentrum og på Kvadrat når det regner. De har bygget gode relasjoner, og de unge ser på dem som trygge voksne som de ønsker å snakke med og åpne seg for. Sammen har de ansatte i Ungdomsteamet skapt et sted der de unge synes det er godt å komme.

De er der, uansett

Da koronaen herjet som verst og de fleste andre stengte ned, holdt Ungdomsteamet åpent. Små barn hadde foreldrene sine hjemme i denne tiden. Ungdommene var alene med vonde tanker, stress, ensomhet og manglende mestring. Noen sliter fortsatt med å komme tilbake på skolen etter gjenåpningen. Ungdomsteamet var der for dem da, og de er der for dem nå.

De er der for ungdommer som blir valgt vekk i sosiale kohorter. Senest nå ved Halloween hadde Ungdomsteamet et trøkk av ungdommer som sliter med ensomhet og som ble holdt utenfor. Teamet hjelper ungdommer som er i en begynnende fase av psykisk sykdom, og har også ansvar for dem som er alvorlig psykisk syke. De tilbyr blant annet kurs og oppfølging av foreldre etter at BUP har vært inne i bildet.

De når ut

Ungdomsteamet får ungdommer henvist fra politiet og Konfliktrådet. De ser ungdommen bak utfordringene og viser at de forstår dem. De driver med forebygging for ungdom som er i en tidlig fase av rus. De har et tett samarbeid med Forandringsfabrikken og Proffene.

De er enormt gode på sosiale medier. De chatter med ungdommer på Snapchat, Messenger og Instagram. Ved det mye omtalte Tik Tok-selvmordet tidligere i høst, så var de der. De snakket om det i grupper ute på skolene. De har jentegrupper, guttegrupper. De holder foredrag om rus og sosiale medier. På disse feltene har de kommet lenger enn de fleste andre.

De har utviklet kurset Ivareta, som er et angst- og depresjonsmestringskurs for ungdom. Det er vanskelig å synliggjøre den jobben de gjør, som ikke er så lett å sette tall på. Men de må ikke undervurderes. Ungdomsteamet er svært viktig for skolene.

Bedre å forebygge

De har gjort en enorm jobb for å bli synlige. Flere ungdomsskolerektorer har uttrykt dyp bekymring for kutt i ungdomsteamet. Nå skal en kutte i ikke lovpålagte stillinger i skolene, herunder fagarbeidere og miljøterapeuter. Dette er viktige voksne for ungdommene. Hvis ungdomsteamet også kutter i ansatte, mister ungdommer i en sårbar fase ytterligere viktige voksne i livet sitt. Tenk på det økte ansvaret som da vil legges på lærerne.

Vi vet at lærerne er mer enn presset nok fra før. Hvis kommunen mener at forebygging og tidlig innsats er viktig, må det ikke kuttes i ungdomsteamet. Hva blir konsekvensene for tidlig innsats hvis det kuttes? Psykiske vansker, ensomhet, skole- og fraværsproblemer, rus og kriminalitet koster dyrt, både i lidelse og kroner.

Det er enklere og billigere å forebygge slike problemer, enn å reparere.
Ungdomsteamet har nå ni ansatte. Nå har rådmannen foreslått å kutte tre årsverk. Det virker korttenkt å kutte stillinger i et ungdomsteam som er av god kvalitet, og som det er stort behov for. Det er også dyrere og vanskeligere å bygge opp igjen et like godt tilbud på et senere tidspunkt, dersom man først har bygget det ned. Så jeg håper alle partiene ser viktigheten av å skjerme Ungdomsteamet.

Publisert:
 1. Sandnes
 2. Ungdom

Mest lest akkurat nå

 1. Den tidligere fotball­proffen kjører ti timer for å se datteren spille for Sand­viken

 2. KrF-politiker i Egersund: – Jeg fatter ikke at biskop, stats­forvalter og fylkes­kommunen er negativ til dette

 3. Se hvor mye det har snødd i Sirdal

 4. Stavanger råd­hus renoveres: - Risiko­fylt å beholde lav­blokken

 5. Storbritannias dronning på sykehus

 6. Jostein (80) traff perfekt med nytt kraftverk, akkurat da strømprisene gikk til himmels