Boligpolitikk mot befolkningskrise

DEBATT: Det er en sannsynlig sammenheng mellom det usosiale og spekulasjonspregede boligmarkedet og de lave fødselstallene.

«Høye boligpriser bidrar til de lave fødselstallene. SV vil gjennomføre en rekke tiltak som gjør det mulig for alle å skaffe seg en god bolig», skriver Paal Kloster. Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

 • Paal Kloster
  2. kandidat til Stortinget for Rogaland SV og kommunestyreremedlem, Stavanger SV
Publisert: Publisert:

Den rappkjefta Ap-ordføreren i Bergen Harry Hansens legendariske uttalelse «Ligg dokker sammen og gjørr nokke!», kom i et radioprogram. Bakgrunnen var at lite ledig areal for nybygging i byen førte til at unge og boligsøkende flyttet til omegnskommunene. Skatteinntektene uteble, og byens folketall stagnerte.

Oppfordrer til flere barn

Statsminister Erna Solberg oppfordret til å lage flere barn i sin nyttårstale i 2019. Det siste tiåret har fødselstallet sunket fra 1,98 barn per kvinne i 2009 til 1,53 barn i 2019, det laveste noensinne. Hver kvinne fødte dermed i gjennomsnitt nesten et halvt barn færre i 2019 enn i 2009. Statsministeren har nok skjønt at det kan bli katastrofalt for Norge hvis denne utviklingen får fortsette. Det trengs likevel mer enn en oppfordring fra nok en bergenser. Det trengs SVs politiske løsninger.

Flere land i Europa har lenge hatt en negativ utvikling i fødselstallene. For eksempel var fødselsraten i Italia så lav som 1,19 barn per kvinne i 1995, og raten var på 1,29 i 2018. En undersøkelse utført av Institutt for samfunnsforskning (Klassekampen 24.2.2020) viser at menn ønsker seg færre barn enn kvinner. Det er mye som tyder på at det er bakenforliggende økonomiske årsaker til synkende fødselstall. Det kan også være at utdanning, jobb og selvrealisering kommer først. Deretter skal det skaffes en attraktiv mann, og så må man jo ha bil og bolig. Dermed er kvinner gjerne godt opp i trettiåra før de får sitt første barn, og de rekker ofte ikke å sette til verden barn nummer to.

Det blir ikke født flere barn fordi om statsministeren oppfordrer til å lage flere barn.

Boligpolitikken er ute av kontroll

De fire velferdssøylene er arbeid, utdanning, helse og bolig. Fram til korona-pandemien sto det relativt bra til med de tre første søylene. Dereguleringen av boligmarkedet begynte med høyre-regjeringen i 1981, og boligpolitikken er nå helt ute av kontroll.

Les også

Gir Stavanger opp sin boligpolitikk for de som har det tøft?

Les også

Stavanger kan ikke svikte dem som bor på Midjord

Det er en sannsynlig sammenheng mellom det usosiale og spekulasjonspregede boligmarkedet og de lave fødselstallene. For at unge skal velge å sette barn til verden, må det være mulig å skaffe en bolig som de har råd til. Høye boligpriser bidrar til de lave fødselstallene. SV vil gjennomføre en rekke tiltak som gjør det mulig for alle å skaffe seg en god bolig. En nasjonal boligplan må gå over en lengre tidsperiode, bygge på en analyse av boligbehovet i hele landet og ha konkrete mål for antall nye boliger. Sosial boligbygging må ha et universelt perspektiv, og kan ikke bare handle om de som står i fare for å havne på gata.

Satse på «leie-til-eie»-boliger

Kommunene må starte flere tomte- og utbyggingsselskaper. Det offentlige må ta en større del av ansvaret og risikoen ved å bygge ut nye boliger. For å bidra til å holde prisene i det øvrige leiemarkedet nede vil SV vil bygge 4000 flere studentboliger i året, til ikke-kommersiell utleie. SV vil også sørge for flere kommunale utleieboliger, og satse videre på «leie-til-eie»-boliger. Det er også behov for andre ikke-kommersielle boligtyper etter modell fra allmennboligene i Danmark. For å unngå boligspekulasjon må det innføres mer skatt på eiendom. Folk flest vil komme bedre ut med SVs skattepolitikk, fordi skatten på vanlige og lave inntekter reduseres.

Det blir ikke født flere barn fordi om statsministeren oppfordrer til å lage flere barn. SVs politikk vil derimot kunne føre til økt fødselsrate og forebygge en befolkningskrise, som vil komme dersom vi fortsetter med regjeringer som velger å ikke gjøre noe som helst.

Les også

 1. – Bare tre av ti barnefamilier ønsker å bo i leilighet

Publisert:
 1. Debatt
 2. Erna Solberg
 3. Klassekampen

Mest lest akkurat nå

 1. Eid-feiring: – I dag er det forbudt å faste

 2. 15-åring knuste rekorden til Jakob Ingebrigtsen

 3. – Enorm risiko

 4. Bil med falske skilter stakk av fra politiet

 5. Tidligere Viking-spiller ble cupmester i Danmark

 6. Selger fritidseiendom for 40 millioner kroner