Jeg registrerer at Aftenbladet driver en kampanje mot styret ved Blidensol

DEBATT: Dette fordi styret har vedtatt et uniformsreglement som ikke tillater bruk av hijab.

Thomas Middelthon
  • Thomas Middelthon sr.
    Thomas Middelthon sr.
    Vararepresentant og styrets talsperson for Blidensol sykehjem
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Siste eksempel er et oppslag 15. desember med overskrift: «Blidensol-ledere beskyldt for å være illojale.» Det er basert på en uttalelse til avisen fra meg som talsperson for styret.

Les også

Blidensol-ledere beskyldt for å være illojale

Det fremgår at foranledningen var henvendelser daglig leder og oversykepleier har gjort til fagforeninger og Likestillingsombudet fordi de var uenige i vedtaket. Avisen refererer følgende uttalelse fra lederen i Norsk Sykepleierforbund Rogaland, Nina Horpestad: «Når ledere for en virksomhet opplever at styret er i ferd med å innføre regler som kan være i strid med norsk lov, skulle det bare mangle at de ikke søker bistand der fagkunnskapen på feltet er størst, nemlig i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Styret setter lederne i en veldig vanskelig situasjon. De ønsker å være lojale overfor sin arbeidsgiver, men de ønsker også å følge norsk lov. Å kalle dette for illojalitet, er sterkt kritikkverdig.»

Les også

Blidensols ansatte: - Det er vanskelig å gå på jobb

Gjennomføre styrets beslutninger

Uttalelsen sier meg først og fremst noe om Horpestads oppfatning av rollefordelingen i arbeidslivet. Som fagforeningsleder bør hun vite at daglig leders oppgave er å gjennomføre styrets beslutninger. Er man uenig kan man si ifra om det og eventuelt nekte etterlevelse. Men å direkte motarbeide styret er uakseptabelt uansett hvilke grunner man måtte mene å ha for det.

Les også

«Det er all grunn til å gi støtte til Blidensol, som har integritet og mot til å stå opp for pasientenes rettigheter»

Les også

Hijab-debatten: Blidensol sykehjem og rettigheten til ikke å bli påtvunget andres meninger

Når de to lederne selv har klaget styrevedtaket inn for Likestillingsombudet eller har oppfordret andre til å gjøre det, og det endog uten å informere styret, har ikke jeg noe mer dekkende ord enn illojalitet.

Les også

Når jeg hører medlemmer ved Blidensol si at de er flaue for å si hvor de jobber, har driftsstyret en kjempeutfordring

Gjenstår å se

Ellers minner jeg atter en gang om at LDO ikke er en domstol og at det gjenstår å se hva som er lovlig.

Publisert: