Forslaget om sykkeltunnel er ikke gruppebehandlet

DEBATT: Høyres kommunestyregruppe stiller seg ikke bak forslaget om sykkeltunnel.

– Det er svært mange gode argument for at utspillet om sykkeltunnel skal forbli bare på idestadiet, skriver Sissel Knutsen Heggdal
  • Sissel Knutsen Hegdal
    Sissel Knutsen Hegdal
    Gruppeleder, Stavanger Høyre
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Mandagens utspill i Aftenbladet 26. juli, der flere ulike representanter, inkludert John Peter Hernes fra Høyre, løfter ideen om å overlate Byhaugtunnelen til en tunell for syklister, har fått svært stor oppmerksomhet i sommervarmen.

Stor takhøyde

I Høyres kommunestyregruppe har vi stor takhøyde for å tenke nye løsninger og lytte til nye ideer. Det trenger vi på mange områder fremover. Som det helt riktig fremgår av saken i Aftenbladet, er dette konkrete forslaget ikke gruppebehandlet og diskutert i Høyre kommunestyregruppe. Når jeg leser reaksjonene og tilbakemeldingene som kommer, synes imidlertid dette svært vesentlige poenget helt å drukne i saken.

Jeg ønsker derfor å presisere at utspillet må tas for det det er: et utspill og en ide løftet frem av en enkeltstående representant, sammen med representanter fra Venstre og MDG. Ap’s gruppeleder uttaler seg også positivt, men heller ikke Ap’s gruppe har behandlet saken. Uttalelsene kan på ingen måte tas til inntekt for at det er et mulig flertall for en sik løsning.

Stavanger Høyres kommunestyregruppe stiller seg ikke bak forslaget om å omgjøre Byhaugtunnelen til en sykkeltunnel. Det er dessuten Rogaland fylkeskommune som eventuelt ville behandlet en slik sak, ikke Stavanger kommune, og Høyres representanter i fylket støtter heller ikke utspillet. Tvert om er det svært mange gode argumenter for at utspillet skal forbli nettopp kun på idéstadiet, og at det viktige arbeidet med å sluttføre rehabiliteringen av Byhaugtunnelen får full oppmerksomhet.

Gode resultater

Bedre infrastruktur for innbyggerne våre og næringslivet er en svært viktig sak for Stavanger Høyre, der vi ser kjempegode resultater etter åtte år med Høyre i regjering. Ferdigstillelsen av vedlikeholdsarbeidet i Byhaugtunnelen er etterlengtet, og vi ser med glede frem til at (foreløpig) siste bit i den storstilte oppgraderingen av infrastrukturen og veinettet i Stavanger skal komme på plass.

Tunnelen er helt nødvendig for å unngå økt trafikkbelastning i områdene rundt skolene og i boområder, som ville være svært uheldig. Det er dessuten viktig å ha flere traseer tilgjengelige og ikke bare Eiganestunnelen der bilistene belastes bompenger.

Nå er det avgjørende å fullføre planene og de store offentlige løftene på veinettet, slik forutsetningen hele tiden har vært og som mange av Høyres representanter har jobbet aktivt for. Det er gått med betydelige midler for å oppgradere Byhaugtunnelen nettopp til biltrafikk, og det vil være svært dårlig anvendte offentlige midler dersom traseen nå skulle benyttes til syklister.

Gode innspill

Det positive med at Hernes og andre politikere har tenkt litt «utenfor boksen», er at vi har fått en rekke gode innspill på hvordan vi kan forbedre vilkårene for syklistene i dette området. Dette vil også være en viktig sak for oss fremover, og vi tar med oss alle innspillene til arbeidet vårt i Utvalg for miljø og utbygging.

Jeg ønsker å presisere at utspillet må tas for det det er; et utspill og en ide løftet frem av en enkeltstående representant.
Publisert: