Høyre må skjerme eldreomsorgen i Stavanger!

Etter fem år som leder av levekårsstyret er det bare å konstatere at Kåre Reiten enten må ha dårlig gjennomslag i eget parti, eller å ha misforstått alle signalene vi har fått om at eldreomsorgen i Stavanger må opprioriteres.

"Vi har forhold på sykehjemmene våre som bør få varsellampene til å blinke rødt hos alle», skriver Sahfana M. Ali, Linda Krüger og Jakob Bjelland Eriksen, medlemmer av kommunalstyre for levekår, Ap.
  • Sahfana M. Ali
    Medlem av Kommunalstyret for levekår, Ap
  • Linda Krüger
    Medlem av Kommunalstyret for levekår, Ap
  • Jakob Bjelland Eriksen
    Medlem av Kommunalstyret for levekår, Ap
Publisert: Publisert:
Sahfana M. Ali, Linda Krüger og Jakob Bjelland Eriksen.
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Å jobbe på sykehjem i dagens Norge er ikke for hvem som helst. Du skal mestre alt av oppgaver der er innenfor de fire veggene. Stell, pleie, omsorg ved livets slutt, dokumentasjon, sykepleiefaglige oppgaver for sykepleierne, matlaging, vasking, alminnelige vaktmesteroppgaver og klesvask er bare en liten brøkdel av det pleierne driver med på vaktene sine. I alt dette skal du være medmenneske som er tilstede, som ser, lytter, berører. Du skal snakke med, gråte for, le sammen med.

Som politikere må vi si at vi deler Ann Helen Mæles bekymringer.

Deler bekymringen

I et leserinnlegg 13. oktober tar Ann Helen Mæle opp viktige spørsmål om situasjonen på byens sykehjem. Som politikere må vi si at vi deler hennes bekymringer. Nedbemanningene de siste årene har uten tvil forringet kvaliteten på omsorgen og behandlingen sykehjemmene gir. Arbeiderpartiet ser alvorlig på situasjonen i Stavanger og det er fortvilende å lese om historiene som kommer frem i mediene med jevne mellomrom. Stavanger kommune har utfordringer med kommuneøkonomien, det er ingen tvil om det. Dette er også grunnen til at Stavanger Arbeiderparti hvert eneste år har hatt eldreomsorgen som en av sine høyest prioriterte områder i budsjett.

Viktig å prioritere riktig

Folk flest er ikke særlig interessert i hvilke partier som har gjort hva, eller hvilket parti som har tenkt å gjøre det ene eller det andre. Vi er helt enige, det handler i realiteten om hva som blir gjort. Og fakta er at Høyre har styrt denne byen i 21 år, i 21 år der vi de siste årene har måttet se på at flertallspartiene kutter år for år i levekårsbudsjettet. Da blir det viktig også å poengtere de politiske prioriteringene. Det er nemlig her forskjellene ligger.
Arbeiderpartiet har vært soleklar på våre prioriteringer gjennom våre alternative budsjett. Bare for 2016 ville vi tilbakeføre 11,5 millioner kroner av rådmannens kutt. Flertallspartiene vedtok ikke bare kuttforslagene – de la på ytterligere 2 millioner i kutt.

Les også

Vi nekter å gå mer ned på kvalitet

Igjen varsler Reiten at han heller vil legge ned sykehjemsplasser dersom han må spare penger. Det er dessverre ikke nytt, men likevel oppsiktsvekkende.

Ikke nytt

Vi reagerer derfor på uttalelsene til leder av levekårstyret Kåre Reiten, i sitt innlegg 18. oktober; "vi nekter å gå mer ned på kvalitet og tilskuddet til det enkelte sykehjem."
Igjen varsler Reiten at han heller vil legge ned sykehjemsplasser dersom han må spare penger. Det er dessverre ikke nytt, men likevel oppsiktsvekkende at levekårslederen fra Høyre går ut med en uttalelse om å legge ned sykehjemsplasser, når han vet at over 60 personer står på venteliste på langtidssykehjemsplasser i Stavanger. Etter fem år som leder av levekårsstyret er det bare å konstatere at Reiten enten må ha dårlig gjennomslag i eget parti, eller å ha misforstått alle signalene vi har fått om at eldreomsorgen i Stavanger må opprioriteres. Hvordan kan vi ellers forklare at han gang på gang snakker opp situasjonen og er Høyres budsjett-taper når det kommer til endelig budsjett?

Les også

Mannen min fikk en uverdig slutt på et langt liv

Les også

Takk til Liv Evje for hennes sterke og modige innlegg om eldreomsorgen!

Takk for ditt innlegg Ann Helen Mæle. For Arbeiderpartiet er det fortsatt viktig å lytte til tillitsvalgte, ansatte, pasienter og pårørende når vi skal i gang med budsjettarbeidet for høsten.

De økonomiske rammene er for trange. Der er ikke noen vei utenom det faktum.

Høsten betyr budsjettarbeid for alle partier i byen. Det holder også Ap på med. Vår levekårsgruppe kommer til å være tydelige på hva vi mener er viktig innenfor levekårsområdet og skal prioritere riktig, samtidig vet vi hvor vanskelig det er med akkurat disse prioriteringene, fordi det er så mye vi kunne ønske at vi kunne gjort.
Det blir ikke lettere med en mørkeblå regjering som ikke spiller på lag med kommunene. Rådmannen presenterte tallene for finansutvalget på mandag, og det viser seg at statsbudsjettet som ble fremlagt for to uker siden, ikke var en gavepakke til Stavanger.
Tvert imot må vi belage oss på å kutte langt over 100 millioner kroner. Flere kutt i budsjettet vil få konsekvenser for kvaliteten i tjenestene til innbyggerne våre. Dette er bekymringsfullt med tanke på hvordan situasjonen allerede er. Vi har en regjering som er mer opptatt av skattekutt til de rike enn å finne løsninger på utfordringene Norge står overfor. Arbeiderpartiet mener dette er feil prioriteringer og at mange av de milliardene i istedenfor burde brukes til helse, omsorg og skole.

Vi har forhold på sykehjemmene våre som bør få varsellampene til å blinke rødt hos alle. Behandling, livskvalitet, omsorg ved livets slutt, verdighet – klarer vi å ivareta dette på en god nok måte? Mange vil nok svare nei, og vi er fristet til å holde med dem. Personalet og lederne gjør alt de kan for å gi en god tjeneste. Men de økonomiske rammene er for trange. Det er ikke noen vei utenom det faktum.

Viktigst er våre unge og eldre

Stavanger Ap vil jobbe videre for å vise at prioriteringene innenfor helse og omsorg må gå på eldreomsorg, barn og unge. I vårt budsjettforslag lover vi at dette skal vise igjen, innenfor de rammene vi har å forholde oss til. For i vår verden handler det om å skrelle løken helt til det innerste laget når kronene mangler. Fordi det innerste laget er det aller viktigste, og for oss er det våre eldre og våre unge.

Publisert: