Er Berit Svendsen og Telenor folkeviljens forvalter i kamp mot fordommer?

DEBATT: Berit Svendsen, min tidligere kollega og nå sjef for Telenor Norge, er på ville veier og uttaler seg friskt om noe hun ikke kan noe om, og som Telenor heller ikke bryr seg med å undersøke seriøst – antakelig fordi det er best å ikke vite, men skyve ansvaret over til det offentlige.

Publisert: Publisert:

Det er på tide at Berit Svendsen og Telenor oppdaterer seg på kunnskapen om mobilstålingens effekter. Eller vil de helst ikke ha ubehagelig kunnskap? Foto: Jon Olav Nesvold, NTB Scanpix

Debattinnlegg

 • Einar Flydal
  Statsviter cand.polit. og master i telekomstrategi og teknologiledelse
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Einar Flydal er pensjonist fra Telenor ASA, der han jobbet som forsker og som rådgiver innen konsernstrategi, og fra NTNU som universitetslektor innen telematikk og samfunn.

I et innlegg i Aftenbladet 3.6. framstår Berit Svendsen som den gode hyrde. Hun vil hjelpe Rogaland til å bli «smartere» gjennom bedre mobildekning – og vil veilede politikerne i kampen mot dem som med fordommer og uvitenskapelighet advarer mot helseskader fra mikrobølget stråling.

Hun advarer derfor mot at «de som er villige til å bråke mest, kan tvinge igjennom sin mening som om den var folkeviljen».

Folkeforførere

Berit er en begeistret misjonær for bedre kommunikasjon. Hun er, som jeg selv og mange av våre kolleger ved Telenors forskningsenhet og ved NTNU, barn av denne store visjonen som Telenor springer ut av, og som filtrer seg sammen med demokratiet: Framskritt i velferd baserer seg på teknologiutvikling og på frihet til å velge. Hun advarer derfor mot at «de som er villige til å bråke mest, kan tvinge igjennom sin mening som om den var folkeviljen».

Men Telenors norgessjef og hennes medierådgivere tar på seg rollen som folkeforførere når artikkelen gang på gang påstår at det er solid vitenskapelig grunnlag for at mobilstråling ikke gir helseskader, og at Telenor gjerne vil la seg informere.

Les Telenor-sjef Berit Svendsens debattinnlegg:

Les også

Forberedt for framtida og føre var mot fordommer

Både jeg og mine kolleger levde i et slags ekkokammer der kunnskap som stred med vår egen teknologibegeistring, ble utestengt eller fordreid.

Ingen respons

Jeg kan for eksempel minne om at hennes gamle sjef, teknologidirektør Ole Petter Håkonsen, en hovedmann i Norge og internasjonalt bak utbygging av mikrobølget stråling i form av satellitter og mobilkommunikasjon, har advart henne om de alvorlige skadevirkningene etter at han selv som pensjonist fikk føle dem på kroppen.

Jeg kan også nevne mine forsøk på å tilby (gratis) møte med professor emritus Martin L. Pall, en av verdens fremste forskere på feltet. Besvart med taushet.

Videre kan nevnes at Telenors forskningsenhet, sist jeg undersøkte, overhodet ikke hadde hatt egen forskningsaktivitet på feltet, i alle fall ikke siden tidlig på 1990-tallet. Både jeg og mine kolleger levde i et slags ekkokammer der kunnskap som stred med vår egen teknologibegeistring, ble utestengt eller fordreid – av våre skylapper eller av våre mediemedarbeidere.

Svake elektromagnetiske felt kan blant annet lett åpne kalsiumkanaler i celleveggene.

«Overdokumentert»

Vår banale vurdering av risikoen med mikrobølget stråling hvilte på fysikernes forståelse av saken: Stråling som er for svak til å dytte vekk et elektron (og altså er ikke-ioniserende), kan ikke skape noen forandring, og derfor heller ikke være helsefarlig.

Dagens strålegrenser hviler fortsatt på dette, til tross for overveldende, forskningsbasert kunnskap om at det er feil: Svake (ikke-ioniserende) elektromagnetiske felt kan blant annet lett åpne kalsiumkanaler i celleveggene, som skaper celleinflammasjoner, som igjen er opphav til en ren hærskare av lidelser – blant annet ved å skape melatonin-svikt, som så skaper manglende reparasjon om natta av DNA-skader som oppstår naturlig hver dag. Og myelin-svikt rundt nervetråder, som er årsak til bl.a. MS. Her passer å nevne advarslene fra eks-utviklingsdirektør hos Nokia, Matti Niemelä, nå sterkt MS-rammet, som ble syk samtidig som en annen avdeling i Nokia tok ut patent på en teknisk løsning som nettopp skulle hindre myelinskader – fordi de visste at mobilene kunne skape dem. «De kunne vel i det minste ha ringt meg opp,» sa han da jeg besøkte ham i høst.

Virkningene sprer seg altså tynt utover som økt helserisiko for en rekke lidelser, samt i form av ekstrem overfølsomhet for et stigende antall personer, gjerne etter langtidseksponering. På alt cellebasert liv.

Disse mekanismene, som altså ikke når innenfor Telenors mentale vegger, er nærmest «overdokumenterte» – i alle ledd langs årsakskjeden, og med alle forskningsmetoder man kan tenke seg: cellebiologisk forskning, cellemedisin, in vitro og in vivo laboratorieforsøk, forsøk på mennesker, store statistiske analyser, militær og sivil forskning, kloden rundt, over mange tiår og publisert i de mest anerkjente fagtidsskrifter.

Miljømyndigheter krangler med inkompetente helse— og strålemyndigheter som fortsatt bruker fysikernes gamle tankesett som rettesnor.

Selektiv lytting

Derfor går forskerne også ut med advarsler. Derfor kjempet de fram WHO-klassifikasjon av mikrobølget stråling som klasse 2B, mulig kreftfremkallende – mot sterk lobbyvirksomhet fra mobilbransjen. Og det gjelder alt liv. Derfor krangler miljømyndigheter flere steder med inkompetente helse- og strålemyndigheter som fortsatt bruker fysikernes gamle tankesett som rettesnor.

Men derfor lytter Berit og hennes kolleger helst til strålemyndighetene og til de forskerne som – av ulike grunner – ikke fant noe. Noe annet blir selvsagt vanskelig og tabu når kjernevirksomheten er mikrobølgebasert og ekkokammeret har sterke vegger.

På tide å orientere seg, eller vil Telenor helst stenge den ubehagelige kunnskapen ute?

Les Kane i sommer!

Kanskje Berit hennes rådgivere burde laste ned boka til kollega Robert C. Kane på nettbrettene sine i sommer før de fortsetter planleggingen av neste generasjons mobilnett – 5G? (Kane, R C: «Cellular Telephone – Russian Roulette, A Historical and Scientific Perspective», gratis som PDF)

Som både Berit og meg har Kane jobbet med telekom i over 30 år. Han har sin doktorgrad (PhD) som elektroingeniør på området elektromagnetiske felt og faste stoffers fysikk, og har jobbet med utvikling av mobiltelefoni og andre former for mikrobølgebasert kommunikasjon og biologiske virkninger.

Blir den boka for tykk i sommersola, kan de prøve lettlestboka «Innan bubblan brister» av Göran Hallberg. Han var kvalitets- og miljøsjef i telegiganten Ericsson, og forlot etterhvert skuta da hans analyser viste ham hva økningen i hudkreft faktisk korrelerte med (ikke med nye solingsvaner alene, men med mikrobølget eksponering). Sjefene ga ham klar beskjed om å holde kjeft, og han ble mistrodd av stråle- og helsevernet, samt Kreftforeningen. For slike tanker i grenselandet mellom teknologi og helse hadde ingen tenkt før.

På tide å orientere seg, eller vil Telenor helst stenge den ubehagelige kunnskapen ute?

 • **Les reportasjen om Berit Svendsens møte i Stavanger:
Les også

Telenor-sjef: - Misforstått strålevern hindrer mobildekningen

**

 • **Aftenbladets lederartikkel dagen etter:
Les også

Dårlig mobildekning er for dårlig i Stavanger-regionen

**

 • **Thomas Middelthon i Folkets strålevern:
Les også

Strålevern: Hvem misforstår?

**

 • **Telenor-sjef Berit Svendsens tilsvar:
Les også

Dårlig mobildekning: Forberedt for framtida og føre var mot fordommer

**
Kim Allingham:

Publisert:

Les også

 1. Telenor-sjefen bør se på den siste rapporten om kreft og mobilstråling

 1. Debatt
 2. Berit Svendsen
 3. Telenor
 4. Mobiltelefoni
 5. Teknologi