• Per Th. Grimnes. Jonas Haarr Friestad

Hestehandel av Arbeiderpartiet

DEBATT: Stavanger Ap er villige til å droppe rushtidsavgift om de får snudd bommen på Bybrua (ref. Aftenbladet 11.04.).