• «Me er alt sterkt knytt til Strand t.d. gjennom lag og organisasjonar, og me har mykje større muligheit til å påverka framtida vår i Strand enn i Sandnes», skriv fem tidlegare ordførarar i Forsand. Jon Ingemundsen

Gi støtte til innbyggarinitiativet i Forsand

DEBATT: Geografisk og kommunikasjonsmessig høyrer Forsand betre til Strand enn Sandnes.