• – Helt konkrete eksempler i Stavanger er en smartrullatoren og en aktiviseringsrobot, som testes på Bergåstjern, bildet, og Haugåstunet sykehjem, skriver Torbjørn Røe Isaksen. Anders Minge

Innovative innkjøp til sykehjem i Stavanger

DEBATT: For at offentlige anskaffelser skal gjøres på en bedre måte, trenger man innovative løsninger. Flere av disse rulles nå ut på sykehjem i Stavanger.