Innovative innkjøp til sykehjem i Stavanger

DEBATT: For at offentlige anskaffelser skal gjøres på en bedre måte, trenger man innovative løsninger. Flere av disse rulles nå ut på sykehjem i Stavanger.

– Helt konkrete eksempler i Stavanger er en smartrullatoren og en aktiviseringsrobot, som testes på Bergåstjern, bildet, og Haugåstunet sykehjem, skriver Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Anders Minge

Debattinnlegg

 • Torbjørn Røe Isaksen
  Torbjørn Røe Isaksen
  Næringsminister (H)
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Offentlige anskaffelser betyr mye for mange. Innbyggerne møter offentlige anskaffelser hver dag gjennom blant annet skoler og barnehager, offentlige bygg, offentlig transport og helsetjenester.

Regjeringens mål er at innkjøpene skal gjøres på en bedre måte. Eller som tittelen på stortingsmeldingen vi nylig la frem så godt beskriver det: "Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser.»

Samarbeid med muligheter

Innovative anskaffelser er et av hovedtemaene i meldingen. Enkelt fortalt vil det si at oppdragsgiver beskriver et problem som skal dekkes, i stedet for å spesifisere en bestemt løsning. En måte å kjøpe innovasjon på er gjennom et innovasjonspartnerskap. Dette samarbeidet gir nye muligheter for å få utviklet og kjøpt innovative løsninger i en og samme anskaffelse.

Helt konkrete eksempler er en smartrullatoren og en aktiviseringsrobot, som testes på Bergåstjern og Haugåstunet sykehjem i Stavanger. Med støtte fra Innovasjon Norge utvikler leverandørene hjelpemidler som viser hvordan utfordringer knyttet til aktivisering og rehabilitering ved bruk av ny teknologi kan løses på en mindre ressurskrevende måte.

Samlet sett bruker det offentlige over 500 milliarder kroner i året på anskaffelser. Som følge av at vi blir flere eldre, og lever lengre, vil utgiftene øke. Offentlige anskaffelser skal være en viktig drivkraft i omstillingen av norsk økonomi, og regjeringen vil legge til rette for flere innovative innkjøp.

Lykkes Stavanger kommune med sine satsinger innen velferdsteknologi, bør andre kommuner kunne gjøre det samme. Enten ved å ta i bruk eksisterende, nyutviklede løsninger eller ved å aktivt søke nye løsninger som ikke eksisterer i markedet i dag. Derfor vil regjeringen styrke rollen til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) innen veiledning og oppbygning av kompetanse innen offentlige innkjøp.

For å nå målet om bedre og smartere anskaffelser, kreves det med andre ord mer av de som gjør innkjøpene. Bak anskaffelsene står det om lag 3000 oppdragsgivere, av ulik størrelse og med svært ulik kompetanse.

For å få til omstilling gjennom offentlige anskaffelser, må innkjøpsfunksjonene profesjonaliseres. I praksis vil det si å øke kompetansen til oppdragsgiverne og bygge en kultur for innovasjon.

I samarbeid med næringslivet og oppdragsgivere vil regjeringen utarbeide felles kjøreregler for offentlige anskaffelser. I tillegg vil vi både videreutvikle kompetansetilbudet, særlig rettet mot planleggingen og oppfølgingen av anskaffelsene, og utvikle et bedre kompetansetilbud for ledere av offentlige virksomheter.

Skape bedre tjenester

Gårsdagens løsninger er ikke tilstrekkelige for morgendagens utfordringer. Gjennom offentlige anskaffelser skal vi skape bedre tjenester til innbyggerne og bruke skattebetalernes penger mest mulig effektivt. Vi skal legge til rette for et mer innovativt og konkurransedyktig næringsliv og samtidig bidra til ønsket samfunnsutvikling. Gode offentlige anskaffelser er avgjørende for at det offentlige skal kunne oppfylle sitt samfunnsoppdrag.

Les også

 1. – I framtiden må borgerne avlaste kommunale tjenester

 2. «Utfordringene tårner seg opp på sykehjemmene. Løsningen er enkel.»

Publisert:
 1. Innovasjon
 2. Sykehjem

Mest lest akkurat nå

 1. Borghild Fiskå er død

 2. Den britiske koronavarianten er påvist i tre kommuner

 3. Veronica Simoné Fjeld hardt ut mot Isabel Raad

 4. Melby: Mutert virus gjør at full stenging av skoler ikke lenger er uaktuelt – men vil unngå det

 5. Mobil- og bredbåndsnettet skal være tilbake i Sirdal

 6. Da strømmen ble borte i kraftbygda Sirdal