Torbjørn Røe Isaksen: Ingen fasit, Øvrebekk

DEBATT: Jeg kan forsikre Aftenbladets Hilde Øvrebekk om at jeg er opptatt av å ta tak i utfordringene i arbeidslivet. Vi har en jobb å gjøre. Vi er på ingen måte i mål.

Sommeren 2017 nådde sysselsettingen bunnen etter den siste oljekrisen. Allerede i oktober samme år annonserte daværende Statoil – etter flere år med nedbemanninger – at de igjen ville begynne å ansette fagarbeidere, annonserte (f.v.) prosessingeniør Ingelill Handeland, personaldirektør Aksel Stenerud og tillitsvalgt Dag Unnar Mongstad.

Debattinnlegg

 • Torbjørn Røe Isaksen
  Torbjørn Røe Isaksen
  Arbeids- og sosialminister (H)
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Det er nok å glede seg over i norsk arbeidsliv om dagen: Siden 2016 har 130.000 flere fått jobb. Fire av fem nye jobber har kommet i privat sektor. Og andelen folk i jobb har økt – også blant de unge. Sammenlignet med bunnpunktet sommeren 2017 er andelen opp 1,3 prosentpoeng. Det tilsvarer mer enn 50.000 personer som har fått muligheten til å bli selvforsørget med egen inntekt.

Jeg mener likevel ikke at regjeringen har «funnet fasiten» på hvordan få folk i jobb. Her tillegger Stavanger Aftenblads kommentator Hilde Øvrebekk meg i en kommentarartikkel meninger jeg ikke har. Vi vet mye om hva som bidrar til å få folk i jobb, men noen fasit er det ingen som kan påberope seg å sitte på. Hadde det enda vært så vel.

Regjeringen gjorde ikke for lite, for sent. Vi gjorde omtrent akkurat passe, til rett tid.

Sysselsetting og finanspolitikk

I kronikken min i Nettavisen, som Øvrebekk tar utgangspunkt i, kommenterer jeg Jonas Gahr Støres påstander i kjølvannet av oljekrisa om at regjeringen gjorde «for lite, for sent» i møte med den den gang økende arbeidsledigheten. I kronikken skriver jeg at vi nå, noen år senere, vet fasiten. Og da mener jeg ikke den endelige fasiten – fasiten med stor F – på hvordan få folk i jobb, men på hvordan arbeidsledigheten utviklet seg etter oljekrisa.

Når vi ser på nøkkeltallene for sysselsettingen, mener jeg det er grunnlag for å slå fast at Støre tok feil.

Vi må mer enn 10 år tilbake for å finne like lav arbeidsledighet. Sør-Vestlandet, som ble hardest rammet da oljeaktiviteten falt, har hatt den sterkeste nedgangen i ledigheten. Nedgangen har flere årsaker, men som Øvrebekk selv skriver: Sentralbanksjefen ga i årstalen uttrykk for at regjeringens politikk etter oljekrisa i all hovedsak har vært fornuftig. For å stimulere økonomien og bidra til vekst har regjeringen ført en aktiv finanspolitikk. Men vi har holdt oss innenfor handlingsregelen. Målt i forhold til resten av økonomien er oljepengebruken holdt uendret, og i budsjettet for 2020 går den ned.

For å vise hele bildet, er Øvrebekk opptatt av at vi trenger enda mer statistikk. Blant annet på hvor mange innvandrere som står utenfor arbeidslivet, og hvor mange unge som ikke fullfører videregående. Den statistikken har vi. Flere unge fullfører videregående opplæring. Og de nyeste tallene viser at andelen sysselsatte innvandrere det siste året har økt med hele 1,6 prosentpoeng. Aller størst er økningen blant innvandrere med bakgrunn fra Afrika. Og ledigheten avtar, selv om nivået fortsatt er klart høyere enn for majoritetsbefolkningen.

Den positive utviklingen på arbeidsmarkedet stiller Støres påstander i et lite flatterende lys. Regjeringen gjorde ikke for lite, for sent. Vi gjorde omtrent akkurat passe, til rett tid.

Les også

Hilde Øvrebekk: «Ingen kan se inn i framtiden, ikke engang oljå»

Mer å gjøre

Når det er sagt er jeg helt enig med Hilde Øvrebekk i at mye kan bli bedre. Som nasjon står vi overfor flere store utfordringer. Fortsatt står for mange på utsiden av arbeidslivet. For å sikre bærekraften i velferdssamfunnet, er vi avhengig av at flere får muligheten til å være med å bake kaken vi alle nyter godt av. Gjennom inkluderingsdugnaden skal flere få sjansen til å komme på innsiden av arbeidslivet. Men inkludering er ingen quick fix. Siden vi ikke har fasiten på hvordan få folk i jobb, har regjeringen derfor satt ned et sysselsettingsutvalg som hjelper oss å finne nye, gode tiltak.

Mange som i dag står på utsiden mangler utdanning og kompetanse som samsvarer med næringslivets behov. Derfor prioriterer regjeringen kompetanseheving og livslang læring, slik at arbeidsfolk ikke går ut på dato. Noen sliter med dårlig helse, og trenger god behandling og tett oppfølging for å komme tilbake i arbeid. Problemene er med andre ord sammensatte. Derfor må også de politiske løsningene være sammensatte. Vi må bli flinkere til å tette skottene mellom helse, kunnskap og arbeid.

Jeg kan forsikre Øvrebekk om at jeg er opptatt av å ta tak i utfordringene i arbeidslivet. Vi har en jobb å gjøre. Vi er på ingen måte i mål.

Samtidig kan og skal vi glede oss over alt som går i riktig retning.

Les også

 1. Så enkelt er det ikke, Røe Isaksen

 2. Hitecvision avlyser alle salg - starter milliardkonsern som får 3600 ansatte

 3. Nå skal Aarbakke endelig få ro til voldsom vekst

Publisert:
 1. Arbeidsliv
 2. Sysselsetting
 3. Torbjørn Røe Isaksen
 4. Jonas Gahr Støre
 5. Finanspolitikk

Mest lest akkurat nå

 1. Beruset gutt på 13 år mis­tenkt for kniv­tyveri på M44

 2. Forlot Viking i hui og hast: – Det var smertefullt

 3. Stort steinras: Svein Tore kjørte nesten rett inn i raset

 4. Deler av stien er skylt vekk av regnet

 5. Forsvarer: – Har ordnet sikker­hets­opplegg for siktede dersom han løs­lates

 6. – Grunn­leggende mangel på kunn­skap i Aftenblad-leder