• «Vi prøver nye ting, og det er ikke alltid vi treffer blink hos alle. Men vi håper at tiltakene samlet sett bidrar til å skape oppmerksomhet og engasjement rundt det som skal bli den nye Parkveien i Hillevåg», skriver Tina Aksnes om lydløypa i Hillevåg. Her John Derek Bishop (til høyre), Kjetil Steinskog og Tina Aksnes utenfor NMS Gjenbruk. Jon Ingemundsen

Ustemt om Lyden av Hillevåg

DEBATT: Det er engasjement rundt lydløypa «Lyden av Hillevåg»! Vi har fått mange positive tilbakemeldinger, men også noen negative.