Ernæringstiltak mot koronaviruset

KRONIKK: Mediene informerer ikke om hva vi kan gjøre for å forebygge sykdom eller mildne sykdomsforløp ved hjelp av vitaminer og mineraler.

Både vitamin C og vitamin D spiller en viktig rolle i styrking av kroppens immunforsvar mot bakterier og virus. Det er også relevant i samband med behandlingen av covid-19, argumenterer fire kronikkforfattere med variert vitenskapelig kompetanse.

Debattinnlegg

 • Dag Viljen Poleszynski
  Cand.scient. i ernæringsfysiologi og dr.philos. i sosiologi
 • Iver Mysterud
  Dr.philos. i biologi
 • Jan Raa
  Professor emeritus i mikrobiologi
 • Johan Moan
  Professor emeritus i fysikk
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er 872 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

De fleste infeksjoner blir nedkjempet av kroppens medfødte immunsystem, og de fleste mikrober framkaller derfor ikke sykdom. Et styrket førstelinjeforsvar hever terskelen mot alle typer infeksjoner. En rekke naturlige stoffer kan alarmere og/eller stimulere det medfødte immunforsvaret og føre til at det blir mobilisert tidsnok til å slå tilbake mot smitte og forhindre sykdom.

Et effektivt immunforsvar krever et næringstett kosthold med lite sukker. Vitamin C kan brukes i store doser mot smitte og komplikasjoner, og vitamin D og mineralene sink, selen, jod og magnesium er viktig for at immunforsvaret skal kunne fungere effektivt.

Mediene informerer ikke om hva vi kan gjøre for å forebygge sykdom eller mildne sykdomsforløpet.

Lavkarbokosthold

Et enkelt, forebyggende tiltak mot infeksjoner er å redusere inntaket av høyglykemiske matvarer. En rekke forsøk har vist at en viktig del av vårt virusforsvar, de hvite blodcellene, «lammes» hvis blodsukkerkonsentrasjonen avviker sterkt fra 4,5–5,5 mmol/L. Blodsukkeret kan holdes jevnt ved å spise lite søte frukter, brød, poteter og andre stivelsesholdige produkter og å unngå søte drikker, kaker og søtsaker. Naturlige fettstoffer bidrar til stabilt blodsukker. Et høyt blodsukkernivå hemmer opptaket av vitamin C blant annet i hvite blodceller.

Et kosthold med lite karbohydrat og mye fett har vært brukt i behandling av tuberkulose siden den tyske legen Hermann Brehmer åpnet et sanatorium for lungesyke i 1859. Hans erfaringer ble videreført av den amerikanske legen Benjamin P. Sandler, som brukte lavkarbokosthold som behandling både mot virus (polio) og mot bakterier (tuberkulose). Forskning har vist at vårt cellebaserte immunforsvar avhenger av et jevnt glukosenivå i blodet – altfor lite eller for mye blodsukker, som diabetikere ofte har – «lammer» hvite blodceller slik at de ikke klarer å bekjempe verken virus eller bakterier.

Forskning har bekreftet at et ketogent kosthold er optimalt for immunforsvaret, det vil si et kosthold med lite karbohydrat (sukker) og mye naturlig fett.

Vitamin C

Vitamin C er en viktig antioksidant som regulerer redoksreaksjoner i plasma. Vitaminet beskytter tarmslimhinnene, tas opp av «spiseceller» og stimulerer deres evne til å nøytralisere bakterier og virus. Vitamin C er nødvendig for å danne interferoner, proteiner som gjør det mulig for «spiseceller» å ødelegge virusinfiserte celler. Et høyt blodsukkernivå gjør at cellene opptar mindre vitamin C og derfor fungerer dårligere fordi de to molekylene er nesten like.

Kliniske erfaringer i mange tiår har vist store doser vitamin C via munnen og/eller intravenøst effektivt motvirker virus. Alle kan daglig innta vitamin C i gramdoser fordelt på flere inntak, uten å risikere uheldige bivirkninger.

Kina har satt i gang kontrollerte studier med koronasyke som får store doser vitamin C (inntil 42 gram per dag) intravenøst med kontrollgrupper som får saltvann. En provins importerte 50 tonn vitamin C i pulverform! Legeforeningen i Shanghai anbefaler å inkludere vitamin C i protokollen for pasienter innlagt på sykehus (4–16 gram per dag). I New York får pasienter ved statlige sykehus vitamin C intravenøst. Selv små doser viser lovende resultater.

Nyhetsbrev-tjenesten fra redaksjonsrådet til Ortomolekylære leger og forskere, OMNS, når tusenvis av leger og andre verden over (ortomolekylær medisin, også kalt funksjonell medisin, handler om å forebygge sykdom ved å tilføre kroppen naturlige næringsmidler og -tilskudd i optimale doser). Et nyhetsbrev anbefaler 3 g vitamin C per dag fordelt på flere doser hver dag, 50 mikrogram vitamin D, 400 mg magnesium, 20 mg sink og 100 mikrogram selen. Slike næringsstoffer er nødvendige for at immunsystemet skal bekjempe virus. OMNS har publisert 12 artikler med protokoller for sykehus og for hvordan privatpersoner kan bruke vitamin C og andre tiltak.

Et inntak på 1000 mg per dag av vitamin C er en minimumsanbefaling. Erfaringer har vist at det er trygt å tilføre mer enn 100 gram vitamin C intravenøst, og at gramdoser via munnen flere ganger i døgnet kan motvirke virusinfeksjoner og forhindre dødsfall av blodforgiftning. Vitamin C har en halveringstid i blodet på 30 minutter, slik at mesteparten skilles ut etter tre timer.

Den amerikanske legen Robert F. Cathcart behandlet nær 15.000 pasienter med store doser vitamin C mot blant annet virusinfeksjoner. Han anbefalte 2–3 gram 6–8 ganger daglig og å øke inntaket inntil man får løs mage, og å redusere det ved diaré. Hvis man starter med store doser vitamin C så snart man merker symptomer på en virusinfeksjon, kan man i beste fall stoppe sykdomsutviklingen i løpet av noen timer, og uansett dempe symptomene. Vitamin C stimulerer det cellemedierte immunforsvaret, som «spiser» virus og bakterier, noe som virker effektivt så lenge blodsukkeret er stabilt.

Vitamin D

De årlige influensaepidemiene rammer folk i nordlige strøk sent på høsten og på vinteren, når mange har lite vitamin D₃ i blodet. Vitamin D₃ motvirker infeksjoner og dannes i huden ved hjelp av sola. UV-strålingen er imidlertid for svak på våre breddegrader halvparten av året. Et godt råd er å innta nok vitamin D₃ fra høsten fram til våren til at blodkonsentrasjonen holder seg over 30 ng/ml (75 nmol/l). Det betyr å innta minst 50 mikrogram per dag inntil blodnivået er optimalt. Myndighetene anbefaler 20 mikrogram daglig, hvilket er for lite.

Vitamin D har viktige roller i vårt immunsystem. Blant annet stimulerer det produksjonen av små, ladede peptider som nedkjemper mikrober i «spisecellene», og som er en del av vårt medfødte immunforsvar.

Publisert: