• St. Olavs gate i Stavanger innbyr ikke til liv og glede. «Det hender jeg har sett en røyker på metallbenkene», skriver Sigbjørn Husø, som i mange år daglig har gått her. Tommy Ellingsen

Politikerne har sviktet i utviklingen av våre byer og tettsteder

KRONIKK: De siste tiårene har tettstedsutviklingen vært dominert av to aktører – Statens vegvesen og utbyggingsselskapet. På bekostning av mennesker og helhetstenking.