• «Vi vet at rektorer og styrere er frustrerte over målinger og konkurransetendenser i utdanningsløpet», skriver Inger Grødem Haraldsen. Shutterstock

Vi må heie på rektorene og styrerne i byen vår

DEBATT: At rektorer og styrere kunne være mer synlig i mediene, er et ønske vi gjerne slutter oss til. Vi vet imidlertid at de sier fra – via tjenestevei, og til oss i Utdanningsforbundet.