Vi må heie på rektorene og styrerne i byen vår

DEBATT: At rektorer og styrere kunne være mer synlig i mediene, er et ønske vi gjerne slutter oss til. Vi vet imidlertid at de sier fra – via tjenestevei, og til oss i Utdanningsforbundet.

Publisert: Publisert:

«Vi vet at rektorer og styrere er frustrerte over målinger og konkurransetendenser i utdanningsløpet», skriver Inger Grødem Haraldsen. Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

 • Inger G. Haraldsen
  Leder i Utdanningsforbundet Stavanger
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Stavanger har store forventninger til ledere i barnehage og skole. Her må rektorer og styrere i barnehage stå stødig når krefter i samfunnet drar i ulik retning. Politikere, foreldre og elever har forventninger om kvalitet, samtidig som ulike pressgrupper ønsker at deres sak skal inn i planverket. Midt i dette er det press på ressursene. Det skal jobbes smartere, slik at vi ikke bruker mer penger.

Les også

Me har hatt ti år med målstyrt skule, utan merkbart betre faglege resultat

Rektor holdes ansvarlig

Lovverket er likevel klart, barn og unge skal trives og utvikle seg i læring og lek, både i skole og barnehage. Rektor og styrer blir holdt ansvarlig for det hele. Det siste de holdes ansvarlig for, er at de ikke sier fra og mener noe offentlig, slik Solveig Grødem Sandelson skriver i kommentaren «Kven skal slå opp dørene?» i Aftenbladet 17. november. Hun etterlyser rektorer som av egen handlekraft griper til pennen og mener noe om utdanningspolitikken.

Vi vet at rektorer og styrere sier fra når kravene til budsjettkontroll blir så intrikate at det går ut over jobben med å lede det pedagogiske arbeidet.

At rektorer og styrere kunne være mer synlig i mediene, er et ønske vi gjerne slutter oss til. Vi vet imidlertid at de sier fra – via tjenestevei, og til oss i Utdanningsforbundet. Vi vet at rektorer og styrere er frustrerte over målinger og konkurransetendenser i utdanningsløpet. Vi vet også at de sier fra når kravene til budsjettkontroll blir så intrikate at det går ut over jobben med å lede det pedagogiske arbeidet. Vi kjenner til krav om lojalitet fra arbeidsgiver og kanskje er kravet blitt for strengt, siden stemmen til virksomhetslederne blir savnet i mediene.

Åpen debatt

Utdanningsforbundet støtter at rektorenes og styrernes stemme blir tydeligere, også i mediene. Utviklingen av vår profesjon nyter godt av en åpen debatt.

De fleste lederne i skole og barnehage er fagorganisert i Utdanningsforbundet, det er vi stolte av! Vi er også den største organisasjonen for lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Som organisasjon kjenner vi på et stort ansvar ved å være fagforening for en samlet profesjon. Noen vil hevde at det er uheldig hvis leder og ansatt er organisert i sammen fagforening. De peker på interessekonfliktene. Utdanningsforbundet, derimot, løfter fram at vi står sammen om samfunnsoppdraget, og våre ledermedlemmer gir uttrykk for at de opplever dette som en styrke.

Egen lederoffensiv

Som profesjonsorganisasjon for hele utdanningssektoren løfter Utdanningsforbundet i disse dager fram stemmen til rektorer og styrere gjennom en egen lederoffensiv. Vi erkjenner at det noen ganger kan være utfordrende hvis både leder og ansatt er medlem, for noen ganger vil det være motstridende interesser hos arbeidsgiver og ansatt. Dette er ikke noe nytt, ledere og tillitsvalgte har i en årrekke klart å løse dette.

Det er forventet at lederen ligger i forkant innen fagfeltet de skal lede.

Barnehagestyrere og rektorer i Stavanger leder virksomheter som stadig skal ta opp i seg ny forskning og levere kvalitet. Det er forventet at lederen ligger i forkant innen fagfeltet de skal lede. Det at våre rektorer og styrere selv har pedagogisk utdannelse gjør dem til bedre ledere. De forstår situasjonene og utfordringene. De har selv stått nær barnet og ungdommen som skal utvikles og dannes.

Lederne har i tillegg en særlig viktig rolle når det gjelder å profesjonalisere, styre og utvikle arbeidet med barn og unges læring, utvikling og danning. Utdanningsforbundets ønsker å styrke våre lederes stemme i utviklingen av en god utdanningssektor, både lokalt og på landsplan. Også derfor har vi en lederoffensiv.

Heie på rektorene og styrerne

Skoler og barnehager i Stavanger leverer høy kvalitet, men forventningen om å bli enda bedre er til stede. Dette krever noe av alle som arbeider i barnehage og skole. Sammen bidrar vi til utvikling og dannelse hos Norges barn og unge. Da må vi heie på rektorene og styrerne i byen vår så de kan stå stødig i ledelsen av vårt felles samfunnsoppdrag.

Publisert:

Les også

 1. Skolen er på vei mot et kontroll- og styringsregime

 2. «Kven skal slå opp dørene?»

Mest lest akkurat nå

 1. To til sykehus etter trafikkulykke på Buevegen

 2. Flere tidligere toppolitikere kjemper om samme lederjobb i Stavanger

 3. Nedslående beskjed fra Raja til idretten

 4. Tre styrepils i 60 knop

 5. Oilers er i gang: – Dette er halve gleden med å spille hockey

 6. Venter «graverende rapport» etter konsert i Egersund

 1. Debatt
 2. Skole og utdanning
 3. Utdanningsforbundet