Tillit er avgjørende for norsk landbruk

DEBATT: Svinenæringen i Rogaland har den siste tiden vært hyppig i mediene, og det er ikke en solskinnshistorie som fortelles. Skulle man basert verdenssynet sitt på bildene som kommer frem, burde de fleste blitt vegetarianere umiddelbart. Men verden er heldigvis nyansert, og bildene som kommer frem er ikke representative for svinebransjen i Norge.

– Tilsynskampanjen i Rogaland er et kraftig varsko til bøndene om å holde fokus på dyrevelferden, og den viser at Mattilsynet tar oppgaven sin på alvor, skriver Margret Hagerup.
  • Margret Hagerup
    Stortingsrepr. for Rogaland, arbeids- og sosialkomiteen (H)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Historiefortellingen vår må ikke ensidig preges av bilder på sosiale medier, som viser skyggesidene ved en bransje. Da blir fremtiden farlig for landbruket.

Kraftig varsko

Tilsynskampanjen i Rogaland er imidlertid et kraftig varsko til bøndene om å holde fokus på dyrevelferden, og den viser at Mattilsynet tar oppgaven sin på alvor. Kampanjen har avdekket et stort behov for dialog mellom næring og tilsyn. Bøndene må spille hverandre gode, dele informasjon og ha en ærlig meningsutveksling med tilsynet. Å vite hvordan en skal håndheve regelverket, er en viktig del av denne dialogen.

Velferden for slaktegrisen i Rogaland er ikke god nok | Mattilsynet

Det finnes de som aldri burde fått drive med husdyrproduksjon, som har så dårlig dyrevelferd at det er til stor skade for dyrene. Disse aktørene kan ødelegge landbrukets omdømme. I verste fall kan det føre til en verden hvor vi ikke lenger skal spise svin. Så forsvinner fjørfe. Så forsvinner storfe. Og sånn går historien videre. For trenger vi egentlig kjøtt? Vi vet alle hva som skjedde med pelsdyrnæringen.

Det finnes et flertall flinke svinebønder. Dessverre trengs det ikke mange saker for å ødelegge omdømmet til næringen.

Det finnes et flertall flinke svinebønder.

Dette handler om tillit

Vi har et dyrevelferdsregelverk som setter standarden. Det er bondens ansvar å følge dette, og Mattilsynet sin oppgave å kontrollere at det blir gjort. I dette arbeidet er det viktig med en felles forståelse av hvor listen skal ligge, og at mattilsynet har kompetanse og erfaring fra dyreholdet som skal sjekkes.

For vi må erkjenne at det alltid vil finnes avvik i en levende produksjon. En grisebonde fortalte meg at han hadde avlivet tre griser her om dagen. Den ene hadde skadet foten, og de to andre ville ikke tåle transport til slakteriet. Hadde Mattilsynet funnet disse før ham, hadde det ført til avvik. Griser som har blitt bitt, har ikke nødalarm på seg, så det vil være tilfeller hvor en ikke oppdager dette umiddelbart etter hendelsen. Det betyr ikke at man ikke skal ha høy dyrevelferd på agendaen, men vi må være klar over at det er en levende bransje, og hva som følger med det.

Det finnes et flertall flinke svinebønder. Dessverre trengs det ikke mange saker for å ødelegge omdømmet til næringen, og tilsynet i Rogaland har avdekket at det er et forbedringspotensial. Det må svinenæringen i Norge ta til seg. Dyrevelferd er og skal være høyt oppe på agendaen. For Norge er et høykostland, og skal norsk landbruk overleve i konkurranse med land med langt lavere produksjonskostnader, må forbrukerne være villige til å betale en høyere pris for norsk mat.

Tar grep

Dette handler om forbrukernes tillit til landbruket, og det handler om tilliten mellom bønder og tilsynsmyndigheter. Det er gledelig å se at dyrevelferd sto høyt oppe på agendaen på Norges Bondelag sitt årsmøte, og at bøndene i næringen tar grep. Som Lars Petter Bartnes sa på Bondelagets årsmøte: «God dyrevelferd er avgjørende for tilliten til norsk mat. Vårt omdømme står på spill.» Landbruksminister Dale sa det enklere; rydd opp eller legg ned.

Tiden er inne for å gjøre de justeringer som skal til for at Norge fremdeles skal være på topp innen dyrevelferd. Høyre er glad for at jordbruksorganisasjonene og staten er enige om å sette i gang et arbeid med sikte på å rydde opp i svinenæringen.

Tillit er avgjørende for norsk landbruk, og vi tror på den norske bonden.

Publisert: