• Vi trenger å utdanne flere leger i Norge, og en medisinutdanning ved UiS bør skille seg ut gjennom å lege vekt på teknologi og innovasjon. NTB Scanpix (illustrasjonsbilde)

Medisinutdanning er nøkkelen for at Nye Stavanger skal lykkes som helsehovedstad

DEBATT: Stavanger er allerede Norges energihovedstad og en av Norges viktigste byer innen start-up og teknologiutvikling. Dette må utnyttes og kobles mot helsesektoren i Nye Stavanger for å revolusjonere helseteknologien.