• – Foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne lever i en situasjon der velferdssamfunnet har lover og regler for å ivareta dem, men rettighetene forblir en hemmelighet, skriver Inge Takle Mæstad. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Forelder eller søknadsskriver?

DEBATT: Det å få et barn med nedsatt funksjonsevne, kan være en stor belastning. Men mange foreldre opplever at kampen mot hjelpeapparatet er den aller tyngste.