Forelder eller søknadsskriver?

DEBATT: Det å få et barn med nedsatt funksjonsevne, kan være en stor belastning. Men mange foreldre opplever at kampen mot hjelpeapparatet er den aller tyngste.

– Foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne lever i en situasjon der velferdssamfunnet har lover og regler for å ivareta dem, men rettighetene forblir en hemmelighet, skriver Inge Takle Mæstad.

Debattinnlegg

 • Inge Takle Mæstad
  Bystyrerepresentant og medlem kommunalstyret for levekår, KrF
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Vi som bor i Norge er privilegert med verdens beste velferdssamfunn. Ulike lover, regler og retningslinjer er laget for å sikre oss hjelp den dagen ekstraordinære behov melder seg.

Utmattende kamp

For noen melder behovene seg oftere og sterkere enn for andre. Foreldre som venter eller har barn med nedsatt funksjonsevne, er definitivt blant dem. Mange forteller om to sjokk: Det første om sorgen over at barnet de ventet, ble født med ekstra utfordringer. Det andre sjokket var den utmattende kampen de måtte kjempe for at barnet og familien skulle få den hjelpen de trengte og hadde rett på. Mange foreldre sier at det var denne kampen som slet dem ut. Ikke barnet.

De lever altså i en situasjon der velferdssamfunnet har lover og regler for å ivareta dem. Men rettighetene forblir en hemmelighet. Eller de vet om rettighetene, men kjemper en hard kamp for å finne frem til rett instans, skrive søknader og klage på vedtak.

Les også

Lanserer tiltak for å stanse omfattende diskriminering av utviklingshemmede

Ikke vårt ansvar

Listen over ulike instanser å forholde seg til varierer. Men for noen er den nesten uuttømmelig: Spesialist, barnelege, helsestasjon, sosionom, ergoterapeut, fysioterapeut, bestillerkontor, hjelpemiddelsentralen, fastlege, HELFO, Nav, avlaster, fritidsaktiviteter, barnehage, spesialpedagog, skole, SFO osv. Alle med sitt avgrensede mandat og ansvar. Alle med en mulighet til å si at «dette er ikke vårt ansvar». Det er et system som skal hjelpe dem, men som det er nesten umulig å finne frem i på egenhånd. Et system som skal hjelpe, men som oppleves som en ekstra byrde, må endres!

KrF er opptatt av at foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne må sikres god veiledning og hjelpetiltak som muliggjør å være foreldre.

Situasjonen i Stavanger

Jeg har snakket med en del foreldre, pårørende- og interessegrupper om situasjonen i Stavanger. Den er mangfoldig. Noen melder om flott oppfølging og hjelp. Andre forteller om nærkamp med systemet. Alle understreker imidlertid hvor viktig det er med forutsigbarhet. Spesielt i det som kan kalles «viktige overganger»; den første tiden etter fødsel, starten i barnehage, overgang til skole, fra utdanning til arbeid, og for noen innflytting i egen bolig.

Minoritetsfamilier er de som i størst grad har problemer med å forholde seg til hjelpesystemet og å skaffe til veie hjelp. For mange av disse er det ekstra vanskelig å få og forstå informasjonen, og terskelen for å få hjelp bli enda høyere.

Hverdag preget av usikkerhet

For alle barn er den omsorgen og tryggheten familien gir, den aller viktigste. Men det er ikke så lett å være forelder når mye av tiden må brukes på å være søknadsskriver. Det er krevende å gi trygghet i en hverdag preget av usikkerhet.

KrF er derfor opptatt av at foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne må sikres god veiledning og hjelpetiltak som muliggjør å være foreldre. At vi som kommune gir et bedre tilbud om hjelp, avlastning og veiledning til disse familiene – så tidlig som mulig. Vi ber nå Rådmannen om å jobbe med hvordan dette kan bedres, i tett samarbeid med de som har dette som sin hverdag. KrF tror det er viktig at vi som kommune stiller opp med en fast, kvalifisert koordinator som kan fungere som «én dør inn» i systemet og som kan hjelpe dem i møte med dem som skal hjelpe.

Menneskeverd på alvor

«Menneskeverd er det arvestoffet vi alle er født med», har Per Fugelli sagt. Alle mennesker har behov for fellesskap, hjelp og omsorg på ulike måter. Men noen trenger det mer enn andre. Det å gi hjelp og avlastning til foreldre og familier med barn med nedsatt funksjonsevne, er noe av det viktigste vi kan gjøre for at Stavanger skal være en varmere by med plass til alle. Det er å ta menneskeverdet på alvor.

Les også

 1. Spesialpedagoger: Stavanger kommune tar fra de svakeste barnehagebarna

 2. Følg opp Vaulens inkluderingsmodell!

Publisert:
 1. Debatt

Mest lest akkurat nå

 1. Oppjusterer storm-varselet før uværshelgen: – Det blir utrolig sterke vindkast

 2. Både Berisha og Sebulonsen kan bli solgt i helgen

 3. Bilverksted konkurs

 4. Kaptein Lunden har hentet MF «Ombo» hjem fra Tyrkia: – Du får et forhold til båten

 5. Fukt- og råteskader på boliger bygget i 2012. Nå går huseierne til sak mot Jadarhus

 6. Kvinne siktet for drapsforsøk i Verven – politiet ønsker kontakt med naboer