• «I USA får for eksempel et LNG-anlegg automatisk en sikkerhetssone med radius 16 km rundt seg, i Risavika er avstanden satt til 250 meter», skriver Ole-Jørgen Østensen i Tanangerlisten. Frode S. Lindboe

Økonomi foran sikkerhet i Risavika?

DEBATT: Tankanlegget i Risavika – en storulykkebedrift uten risiko for sine omgivelser?