Økonomi foran sikkerhet i Risavika?

DEBATT: Tankanlegget i Risavika – en storulykkebedrift uten risiko for sine omgivelser?

Publisert: Publisert:

«I USA får for eksempel et LNG-anlegg automatisk en sikkerhetssone med radius 16 km rundt seg, i Risavika er avstanden satt til 250 meter», skriver Ole-Jørgen Østensen i Tanangerlisten. Foto: Frode S. Lindboe

Debattinnlegg

  • Ole-Jørgen Østensen
    Tanangerlisten
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Risavika er i rivende utvikling. Her stues næringsliv og nye boligområder så tett sammen at det har oppstått interessekonflikter som handler om lys- og støyforurensing og sikkerhet for beboere når ST1 har fått gjennomslag for sine planer innerst i Risavika.

Storulykke

En storulykke er per definisjon en hendelse som kommer ut av kontroll. Hvor store sikkerhetsavstander som er nødvendig beror på valg av tekniske løsninger, ulykkesfrekvens, sannsynlighet og risiko m.m. I USA får for eksempel et LNG-anlegg automatisk en sikkerhetssone med radius 16 km rundt seg, i Risavika er avstanden satt til 250 meter.

Avstanden fra tankanlegget til boligområdene på Snøde er ca. 150 meter. Bunchefield ulykken i 2005, der tankanlegget som forsynte Heathrow flyplass eksploderte og brant opp, var lokalisert to kilometer unna boligområdene. Det reddet beboerne. Har myndighetene i England forstått noe som norske myndigheter ikke bryr seg om?

Slik ønsker St1 at det nye tankanlegget i Risavika skal se ut.

Les også

Naboene vant ikke fram - St1 får bygge nytt tankanlegg i Risavika

Hvis vi hadde lagt samme aktsomhetsnorm til grunn i Norge, hadde ikke tankanlegget blitt lagt kloss inntil boligområder i og rundt Risavika. Når det likevel skjer, er det fordi det inngås kompromisser og forutsetninger som fjerner risiko på papiret, men som likevel består i virkelighetens verden.

ST1 sitt worst case scenario var to tankbiler som kolliderte, tok fyr og eksploderte. I 2017 la de om kjøremønsteret, og scenariet ble fjernet. Dermed kunne man også si at 183 menneskeliv ikke lenger kunne omkomme. ST1 har konkludert med at tankanlegget ikke utgjør noen fare for sine omgivelser. ST1 oppnår to ting ved en slik argumentasjon. Bedriften nedskalerer seg selv fra å være en storulykkebedrift til å være en ordinær bedrift uten behov for å ta spesielle hensyn til sine omgivelser. Storulykkebedrifter kan plasseres hvor som helst.

Økonomisk mest lønnsomt

Politikerne sa ja til tankanlegget i Risavika fordi det fremstår som økonomisk mest lønnsomt for ST1. Men å sette økonomi foran sikkerhet er en farlig vei å gå. Jeg håper politikerne er inneforstått med sitt ansvar hvis noe skulle gå galt på et senere tidspunkt.

Publisert:

Les også

  1. Naboene i Tananger krever omkamp om tankanlegg

  2. Aksjon i Risavika: Nærmere hvert femte vogntog ble stanset

  1. LNG
  2. Risavika
  3. Tananger