• «Undersøkelser viser at nordmenn spiser mer kjøtt enn noensinne, og forbruket bare øker», skriver Live Kleveland. Pål Christensen

Stopp kjøttbyråkratiet!

DEBATT: Dyrevernalliansen mener at det i 2017 er prinsipielt feil av staten å bidra til å reklamere for økt kjøttforbruk.