Stopp kjøttbyråkratiet!

DEBATT: Dyrevernalliansen mener at det i 2017 er prinsipielt feil av staten å bidra til å reklamere for økt kjøttforbruk.

«Undersøkelser viser at nordmenn spiser mer kjøtt enn noensinne, og forbruket bare øker», skriver Live Kleveland.

Debattinnlegg

  • Live Kleveland
    Live Kleveland
    Kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Spis mindre kjøtt. Det er rådet fra helsemyndighetene, miljøorganisasjonene og dyrevernorganisasjonene. Samtidig organiserer staten 100 millioner kroner i året på reklame for kjøtt og andre animalske produkter.

Sykdom og skader

Dyrevernalliansen har lenge påpekt at vårt glupske forbruk av kjøtt, egg og melk krever intensiv drift. Dyrene stues sammen, og avles til å vokse fort og produsere mye. Konsekvensene for dyrene blir sykdom, skader og atferdsforstyrrelser. WWFs nye rapport «Apetite for destruction» retter fokuset på bruken av soya som fôr til kylling, griser og storfe. Deres problemstilling er at vår overspising av kjøtt, melk og egg fører til tap av biodiversitet. Ernæringsrådet viser til at det er en overbevisende sammenheng mellom bearbeidet kjøtt og tarmkreft – en av de vanligste kreftformene i Norge.

Norge har forandret seg siden 1936, men det har ikke omsetningsloven.

Undersøkelser viser at nordmenn spiser mer kjøtt enn noensinne, og forbruket bare øker. På tross av dette sikret nettopp Arbeiderpartiet, SV, KrF og Senterpartiet at staten skal fortsette å hjelpe til med å reklamere for kjøtt. Det har de gjort ved å sementere en byråkratisk løsning som stammer fra 1930-tallet. På 30-tallet var det økonomisk depresjon og fare for matmangel i befolkningen, derfor var det viktig å sikre stabil matforsyning i landet. I juli 1936 vedtok Stortinget at bøndene skal betale en avgift fra kjøtt, egg og andre varer de leverer. Avgiften skal forvaltes av et eget råd, det såkalte omsetningsrådet, og brukes til merkenøytral reklame slik at varene blir solgt.

Norge har forandret seg siden 1936, men det har ikke omsetningsloven. Det statlig organiserte kjøttbyråkratiet drar inn over 100 millioner kroner i året, som i dag gis til de såkalte «opplysningskontorene» Matprat og Melk.no. Dette er grunnen til den massive reklamevirksomheten disse markedsføringsorganene driver gjennom kino, tv og til og med i barneskolene.

Regjeringen har foreslått å avvikle denne ordningen. Tanken er at det vil være mer lønnsomt for bøndene om de kunne beholde pengene selv, og heller bruke dem til målrettet reklame for egne merkevarer. Bondelaget har likevel kjempet for fortsatt statlig involvering. De tapte mot regjeringen, men har inntil videre lyktes i å sikre seg politisk flertall med opposisjonen.

I tillegg har omsetningsrådet fått i oppgave å vurdere seg selv. Etter dette skal Stortinget treffe en endelig beslutning.

Bedre dyrevelferden

Dyrevernalliansen mener at det i 2017 er prinsipielt feil av staten å bidra til å reklamere for økt kjøttforbruk. Vi mener at staten heller burde bruke energi på å bedre dyrevelferden. Den siste tidens skandaløse oppslag om vanskjøtsel i svinenæringen vitner om at det trengs. Isteden skal det nå reklameres for billig ribbe til jul. Vi oppfordrer alle partiene til å tenke mer på dyrevelferd, klima og folkehelse enn på den historiske begrunnelsen for kjøttbyråkratiet.

Publisert: