• Vi som driver opplæring sikkerhet på sjøen, tar ansvar. Det er ikke her folk drukner. Statistikken viser år etter år at det er mannlige femtiåringer i høy fart direktoratet bør vie mer oppmerksomhet, skriver Mathilde Gabrielsen Vikene og Tuva Løkse i Forbundet KYSTEN. Adnan Icagic

Sjømannskap må læres på sjøen, Sjøfartsdirektoratet må ikke hindre oss i å bruke båter i båt-opplæringen

KRONIKK: Strengere regler må ikke føre til at skoler, barnehager, leirskoler, folkehøgskoler, lag og foreninger ikke lenger får være med på å lære framtidens femtiåringer godt sjømannskap – før de senere ender i ulykkesstatistikken.