Ideologisk matematikk fra Ap

DEBATT: Arbeiderpartiets Ole Kallelid kommer med en rekke feilaktige påstander i sitt debattinnlegg med overskriften «Slå ring om fellesskolen i Stavanger», publisert i Aftenbladet den 6. desember.

– Det har vært en økning på bare seks elever (eller 0,5 prosent) som går på friskoler i Stavanger de siste fem årene, fra 1214 elever til 1220 elever. Å kalle dette en «urovekkende økning», slik Ole Kallelid gjør, er nokså spesielt, skriver Terje Eide, Anne Kristin Vik Bruns og Hege E. Nordbøe. Her fra Steinerskolen i Stavanger.

Debattinnlegg

 • Terje Eide
  Stavanger Høyre, kommunalstyret for oppvekst
 • Anne Kristin Vik Bruns
  Stavanger KrF, kommunalstyret for oppvekst
 • Hege E. Nordbøe
  Stavanger Venstre, kommunalstyret for oppvekst
Publisert: Publisert:
Les også

Ole Kallelid: Slå ring om fellesskolen i Stavanger

iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Her kan vi lese at «Stavanger Arbeiderparti vil sette en stopper for den utviklingen vi har sett de siste årene der det har vært en urovekkende økning i antallet på privatskoler»

Påstandene i kronikken tilsier at vi kan forvente at det går mange flere elever på friskole (dette er det korrekte begrepet etter friskoleloven) nå enn tidligere. Vårt spørsmål er imidlertid hva sier Utdanningsdirektoratets offisielle oversikt? Svaret er at det har vært en økning på bare seks elever (eller 0,5 prosent) i Stavanger de siste fem årene, fra 1214 elever til 1220 elever. Å kalle dette en «urovekkende økning» er nokså spesielt.

Flertallspartiene er svært opptatt av at Stavanger-skolen skal være samlende.

Det går 17.688 elever i grunnskolen i Stavanger. Av disse går 1220 på en av de åtte friskolene. Ca. 60 prosent av de som går på privatskole, går på en av våre internasjonale skoler. Blant de friskoleelevene som ikke går på en internasjonal skole, går ca 40 prosent på Steinerskolen eller Montessoriskolen. Dette er skoler med alternativ pedagogikk som Ap både godkjenner i kommuner over hele landet og sender sine egne barn på. De resterende prosent går på kristne friskoler. Alternativ pedagogikk kan være bra. Alternativ matematikk derimot er mindre bra.

Blir mindre attraktive

Vi er med rette stolt av å være en internasjonal by. Våre internasjonale skoler betyr mye for foreldre som skal velge å bosette seg her, gjerne for en kortere periode. Ved å velge å ikke ha et godt skoletilbud til internasjonal kompetanse, vil vi fremstå mye mindre attraktive for internasjonal arbeidskraft som har vært nødvendig for å drive veksten i regionen. I tillegg til et godt skoletilbud vil vi også legge til rette for flere arbeidsplasser og kompetent arbeidskraft.

Flertallspartiene er svært opptatt av at Stavanger-skolen skal være samlende. Å sørge for at barn og unge får et fullverdig undervisningstilbud, er en av de aller viktigste oppgavene kommunen vår har. Det er ikke grunnlag for å se fremveksten av noen få friskoler som et tegn på at vi får svake offentlige skoler og dyre friskoler i Stavanger. Dette er et helt feilaktig bilde. Det er beklagelig at Arbeiderpartiet på denne måten snakker ned Stavanger-skolen og forsøker å skape et bilde som ikke stemmer overens med virkeligheten.

Sørget for flere lærere

Nasjonalt har partiene våre også bidratt til å gi et bedre undervisningstilbud til barna våre. Vi har sørget for blant annet flere lærere i klasserommet, og vi har gitt historisk mange lærere etter- og videreutdanning og mulighet til faglig påfyll. Tidlig innsats og søkelys på hva hvert enkelt barn har behov for, starter allerede i barnehagen, og derfor jobber vi også aktivt med tiltak for å bedre tilbudene i barnehagene. Barnehagene er gjort tilgjengelig for lavinntektsfamilier gjennom gratis kjernetid, redusert foreldrebetaling og en maks prosent av hvor mye av inntekten som kan gå til barnehage.

Det aller viktigste vi kan gi barna og ungdommene våre er en god utdanning. Det er det viktigste tiltaket vi har for å kompensere for sosial ulikhet (bakgrunn). Da må vi snakke om det som virkelig betyr noe: At alt for mange elever går ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Det er en av de viktigste utfordringene vi må ta tak i, og dette vil være en prioritert oppgave for flertallspartiene også fremover.

Høye ambisjoner

La det ikke være tvil: Flertallspartiene har høye ambisjoner for Stavanger-skolen. Vi er opptatt av at elevene skal trives på skolen og at det de lærer skal være uavhengig av hvilken skole de går på. Det er det viktigste vi gjør for elevene våre - sørge for at de får en god utdanning og at vi hele tiden jobber for at ingen elever skal falle fra. Det primære for oss er å sikre en god offentlig skole, med høy kvalitet og med eleven i sentrum. Politikken flertallspartiene har ført de siste årene har styrket Stavanger-skolen – ikke motsatt.

Les også

 1. Ole Kallelid: Slå ring om fellesskolen i Stavanger

 2. Bruk pengar på skulen klokt

 3. Vi treng fleire lærarar i skulen

 4. Hernes-frieri blir blankt avvist

Publisert:
 1. Debatt
 2. Skole og utdanning
 3. Skolepolitikk
 4. Stavanger Venstre
 5. Stavanger Høyre

Mest lest akkurat nå

 1. Arbeidsulykke i Sandnes

 2. Rekord­smitte til tross: – Det skal mye til før vi an­befaler fritids­karantene

 3. Har jobbet i Viking – blir ny daglig leder i Bryne

 4. Rogalending dømt for voldtekt av barn i USA

 5. Betalte 30.000 kroner for verdiløst teppe

 6. Hett på Madlamark om hus i skolegården