• Et vellykket prosjekt i sju barnehager i Stavanger med informasjon om seksuelle overgrep bør utvides, skriver regionansvarlig Gro Harestad i Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO) NTB Scanpix (illustrasjonsbilde)

Skal vi få en trygg barndom for alle, krever det at vi alle tar inn over oss hvor vanlig seksuelle overgrep er

KRONIKK: Med stor sannsynlighet kjenner vi alle et barn som utsettes for seksuelle overgrep. For å forebygge og avdekke må vi ta inn over oss omfanget av dette samfunnsproblemet.