• «Hadde den fjerde statsmakt gjort jobben sin, hadde vi kanskje unngått at Stortinget fattet gale og skjebnesvangre beslutninger i energipolitikken», skriver Nicolay Stang i Klimarealistene. Shutterstock

Stadig flere vitenskapelige arbeider viser lav klimafølsomhet

DEBATT: I kronikken «CO₂-termostaten repetert» 22. november fremsetter miljøjournalist Odd Idar Pihlstrøm påstander om Klimarealistene som krever oppklaring.