Stadig flere vitenskapelige arbeider viser lav klimafølsomhet

DEBATT: I kronikken «CO₂-termostaten repetert» 22. november fremsetter miljøjournalist Odd Idar Pihlstrøm påstander om Klimarealistene som krever oppklaring.

Publisert: Publisert:

«Hadde den fjerde statsmakt gjort jobben sin, hadde vi kanskje unngått at Stortinget fattet gale og skjebnesvangre beslutninger i energipolitikken», skriver Nicolay Stang i Klimarealistene. Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

 • Nicolay Stang
  Styremedlem i Klimarealistene
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Pihlstrøm påstår blant annet at Klimarealistene representerer et særegent univers. Klimarealistene beskriver imidlertid klimaets utvikling slik FNs klimapanel gjorde det frem til årtusenskiftet. I utkastet til Klimapanelets andre rapport konkluderte vitenskapsfolkene med at det ikke fantes klare bevis på at klimaendringene kunne tilskrives økning i drivhusgassene eller menneskelig aktivitet. Det ble også hevdet at påstander om betydelige klimaendringer ville forbli kontroversielle inntil usikkerhet om naturlige variasjoner var redusert. Først i Klimapanelets tredje rapport ble middelalderens varmeperiode med påfølgende lille istid utradert og varmeperioden i slutten av forrige århundre beskrevet som eksepsjonell.

Skinnproblem

Pihlstrøm uttaler seg skråsikkert om sammenhengen mellom våre utslipp og fremtidig temperatur. For å kunne gjøre dette må både forholdet mellom våre CO₂-utslipp og atmosfærisk CO₂-nivå og klimafølsomheten for CO₂ være kjent. I Klimapanelets rapporter regner man med at den globale gjennomsnittstemperatur vil stige mellom 1,5 og 4,5 grader ved en fordobling av atmosfærisk CO₂. Stadig flere vitenskapelige arbeider viser lav klimafølsomhet. Det betyr at farlig, menneskeskapt global oppvarming er et skinnproblem.

Ifølge ledende representanter for både Klimapanelet IPCC og klimarammeavtaleverket UNFCCC dreier klimaspørsmålet seg først og fremst om omfordeling av velstand og endring av verdens økonomiske system. Det er forståelig at utviklingslandene har skrevet under på en avtale som kan medføre store pengeoverføringer til dem. Likeså at Kina og India har gjort det samme ettersom de får fortsette den raske kullkraftutbyggingen. Det betyr at CO₂-utslippene ikke kan falle til null innen midten av århundret slik Philstrøm skriver, men at vi får testet hans påstand om «karbonbudsjettet» i løpet av kort tid.

Forsterkes av journalister

Pihlstrøm viser til nettsiden til tegneserieforfatteren John Cook for å tilbakevise en av verdens fremste atmosfærefysikere, Richard Lindzen, som også er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi. I et foredrag på Universitetet i Oslo beskrev Lindzen blant annet symbiosen mellom forskning, mediene og politikk. Kritisk virksomhet som tidligere kjennetegnet både forskning og journalistikk, har blitt byttet ut mot en mekanisme der forskere kommer med alarmistiske utspill som forsterkes av journalister, og som igjen medfører økte bevilgninger fra politikere.

Grove feil

Pihlstrøm linker selv til en artikkel som viser at den norske regjering har ført Stortinget bak lyset med klimameldinger som inneholder grove feil. Hadde den fjerde statsmakt gjort jobben sin, hadde vi kanskje unngått at Stortinget fattet gale og skjebnesvangre beslutninger i energipolitikken. I en slik situasjon er det høyst betimelig at fornuftige og kunnskapsrike mennesker går sammen i en organisasjon som Klimarealistene, som har som formål å formidle realistisk kunnskap om klima og arbeide for en åpen klimadebatt.

Klimasaken - Aftenbladet.no
Publisert:

Klimasaken

 1. 2019 var Europas varmeste år

 2. Første hetebølge i Antarktis

 3. Autoritært og farlig fra Oslo MDG

 4. – Totalt kan det ende med at du egentlig bare flytter det meste av utslippene til andre land i Europa

 5. – Grønn omstilling — meir enn fagre ord?

 6. Ta strømmen fra oljedepartementet

Les også

 1. Klimaforskerne er de egentlige klimarebellene

 2. «Vitenskapelige spørsmål må kunne diskuteres åpent»

 3. CO₂-termostaten repetert

 1. Klimasaken
 2. Debatt
 3. IPCC
 4. FNs klimapanel
 5. Global oppvarming