• Forskningsstasjonen på Ims er et av de få stedene i verden der forskerne har telt laks og sjøørret på ned- og oppvandring i 40 år. Her daglig leder Knut Aanestad Bergesen. Carina Johansen

Lakseforskning på Ims i Sandnes bidrar til å redde villaksen

KRONIKK: Forskningen NINA utfører på forskningsstasjonen på Ims i Sandnes har gitt kunnskap som kommer alle laksebestander til gode.