• «Barnehagelærarane treng planleggingstid for å ha ei reell muligheit til å ta ansvaret som er pålagt oss gjennom barnehagelova og rammeplanar», skriv Kjerstin Grestad og Kari Holmøy. Shutterstock

Skal eg sitje stille i «båten»?

DEBATT: Gje meg tid til å gjere jobben min for barna i barnehagen.