• «Vasskrafta er livskjelda for den norske industrien, for heile den lange rekka av industristader frå lengst nord til lengst sør. Denne livsnerva gjer at det bur og arbeider menneske i alle deler av dette lange steinriket av eit land», skriv Anders M. Andersen. Scanpix

Norsk industri i livsfare?

DEBATT: Kva har me å vinna på å gå inn energiunion med EU, slik regjeringa no vil? Det seier regjeringa og energiministeren lite og ingen ting om.