Nye rammer for byutviklingen legges nå

DEBATT: Kommunen er godt i gang med å oppdatere verktøyene for å oppnå en mer attraktiv og menneskevennlig by.

«Kommuneplanen gir rammer for å sikre kvalitet, men det er utbyggers oppgave å konkret løse dette i det enkelte prosjekt», skriver innsenderne.

Debattinnlegg

 • Linda Christine Olsen
  Prosjektleder. kommuneplanens arealdel, Stavanger kommune
 • Kaj Lea
  Arkitekt overordnet plan, avdeling byutvikling, Stavanger kommune
 • Tor Jørgen Stray Zahl Pettersen
  Seksjonssjef, plan og arkitektur, Stavanger kommune
 • Ellen Figved Thoresen
  Seksjonssjef overordnet plan, Stavanger kommune
 • Hildegunn Hausken
  Byutviklingssjef, Stavanger kommune
Publisert: Publisert:

Derfor er det flott med engasjement og debatt om hvordan vi på best mulig måte utvikler byen til et enda bedre sted for unge og eldre, næringslivet og framtidige generasjoner.

I et innlegg i Aftenbladet 4. juni etterlyser en rekke fagpersoner nye verktøy i byplanleggingen. Det pekes på at regelverket ikke er rigget for byen vi ønsker oss. Vi som jobber med byutvikling i Stavanger kommune deler flere av synspunktene i innlegget, og jobber helt konkret med flere av disse temaene.

Les også

Smedvig Eiendom har kjøpt seg opp i Pedersgata Utvikling

Les også

Trehusbyen – vi ønsker vern gjennom bruk

Nye rammer legges nå

Vi står midt i rullering av kommuneplanens arealdel der det vedtatte planprogrammet legger rammer for bolig- og byutvikling, vurdering av uteromsnormen, bruken av utearealene og en helhetlig boligpolitikk. I arbeidet inngår også utforming av en arkitekturpolitikk for byen og kommunen, og vi er i kontakt med fagmiljøer i flere byer, inkludert byarkitekten i Bergen.

Stavanger kommune har ambisjoner om attraktiv bolig- og byutvikling og en mer bærekraftig og klimavennlig samfunnsutvikling.

Fra 70-tallet har vi hatt en bilbasert utvikling med byspredning i Stavangerområdet. I takt med arbeidsplassveksten i oljå utvidet byen seg raskt, og behovet for å realisere nok utbygging i takt med behovet kan av og til ha gått på bekostning av god planlegging og kvaliteter. Den kraftige veksten har senere flatet ut, og målene handler om langt mer enn en rask og tilstrekkelig utbygging. Stavanger kommune har ambisjoner om attraktiv bolig- og byutvikling og en mer bærekraftig og klimavennlig samfunnsutvikling.

Mer variasjon i omformingsområdene
Vi skal jobbe mer med kvalitet i byutviklingen fremover. Stavanger kommune har samarbeidet tett med regionale myndigheter om den nylig vedtatte regionalplanen, som legger økt vekt på kvalitet i byutviklingen. Et resultat av dette kan vi se i stedstilpassede retningslinjer for bokvalitet og tetthet, hvor angivelse av tettheter i sentrumsområdene er tatt ut, og erstattet med vurderinger av kvalitet.

For omformingsområder i bybåndet, er tetthetskravet nå angitt som såkalt områdeutnyttelse. Ved at utnyttelsen skal måles på et større område, åpnes det i større grad opp for mer variert og tilpasset utnyttelse i de enkelte delområdene – og det legges vekt på høyere kvalitet. Sammen med kravet til stedsanalyser i planleggingen vil dette bidra til en bedre balanse mellom kvalitative og kvantitative krav i byutviklingen.

Nå når vi rullerer arealdelen av Stavangers kommuneplan, blir det drøftet hvordan regelverket skal tilpasses regionalplanens bestemmelser. Når det gjelder krav til utearealer i bomiljøene, ser vi på ulike fremgangsmåter. Vi hilser nye innspill velkommen.


Byen bygges i fellesskap

Lover, forskrifter og kommuneplanbestemmelser gir viktige rammer for utvikling, men det avgjørende er likevel at kommunen som samfunnsutvikler og private utbyggere har ambisjoner om å ta vare på viktige samfunnsverdier, og bygge med kvalitet. Kommuneplanen gir rammer for å sikre kvalitet, men det er utbyggers oppgave å konkret løse dette i det enkelte prosjekt. Juridiske planbestemmelser alene kan aldri skape en attraktiv by, men i fellesskap skal vi sikre at den samfunnskontrakten som kommuneplanen er, kan bidra til en bedre og bærekraftig byutvikling.

Les også

 1. Regelverket er ikke rigget for den byen vi ønsker oss

Publisert:
 1. Debatt
 2. Byutvikling
 3. Stavanger kommune

Mest lest akkurat nå

 1. Dansk sykkelhelt døde i ulykke: - Uforståelig og ufattelig

 2. Full krangel om Norges største gondol til 500 millioner. Bak står Spotify-investorer.

 3. – De truet med å sende meg tilbake om jeg ikke var snill

 4. Snart leverer Erna Solberg sin avskjedssøknad. Slik blir Norge styrt til Støre tar over.

 5. Kjøpte rekkehus alene i en alder av 24: – Jeg er ikke noe god på økonomi, men er fornuftig

 6. Nyt helgen, for snart vil regnet bøtte ned