Oljealderen er ikke slutt

DEBATT: Det er fortsatt stor etterspørsel etter olje og gass, og Norge skal fortsatt være med på dette eventyret som har vart siden 1970-tallet.

«Frp mener at norsk olje og gass er løsningen, ikke problemet», skriver Kristoffer H. Nagell-Dahl.
  • Kristoffer H. Nagell-Dahl
    Kristoffer H. Nagell-Dahl
    Kommunestyrerepresentant i Sandnes og styremedlem i Rogaland Frp
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Flere politiske partier som er representert på Stortinget ønsker at Norge skal slutte med produksjon av olje og gass, og blir det regjeringsskifte mot venstresiden i norsk politikk til høsten, er det større sannsynlighet for at nedleggelse kan bli iverksatt. Nedleggelse av Norges desidert mest lønnsomme næring, som sysselsetter ca. 230.000, vil føre til at Norges andel blir overtatt av andre land som ikke har de samme produksjonskravene som oljeselskapene på norsk sokkel.

For å kunne gi verden den energien som kreves, er vi avhengige av olje og gass i lang tid fremover til en mer bærekraftig og lønnsom fornybar energi gradvis er på plass.

Setter arbeidsplasser i fare

På slutten av 1900 tallet var vi bekymret for at oljeeventyret skulle ta slutt rundt årtusenskiftet, fordi teknologien for å hente ut olje og gass var mye mer begrenset da enn den er nå. Framtidsutsikten for fortsatt produksjon på norsk sokkel er gode nå i 2021, og muligheten for produksjon i lang tid fremover er til stede. Men nå er bekymringen for olje- og gassindustrien endret til at flere politiske partier overbyr hverandre om når de ønsker å stenge ned produksjonen på norsk sokkel. Det er absurd å følge med på at politikere og politiske partier ønsker å si nei til fremtidige inntekter og sette flere hundre tusen arbeidsplasser i fare, får fotfeste i Norges øverste politisk organ. Partier som MDG, SV, og Rødt er vi vant med er ekstreme når det gjelder nedleggelse av olje- og gassproduksjonen, men jeg er overrasket og bekymret over at partier som Sp også har sett for seg en sluttdato for olje- og gass produksjon om relativt kort tid.

Frp mener at norsk olje og gass er løsningen, ikke problemet! Norge leverer i dag store mengder petroleumsgass til Europa, som gjør at kullforbruket er redusert tilsvarende. For eksempel har Storbritannia kuttet ut kull som et resultat av tilgang på norsk gass. Hvis vi utvider leveransen til også å inkludere Polen, vil dette resultere i kutt på 80 millioner tonn CO₂ årlig fordi Polen er storforbruker av kull. Dette tilsvarer 1,5 ganger det totale norske utslippet av CO₂ som er 60 millioner tonn årlig. Dette krever at vi ikke må stoppe letingen etter nye gassfelt, og vi må utvide leteområdet fordi 2/3 av ressursene ligger i Barentshavet. Og hvis andre land som for eksempel Russland overtar Norges leveranser, fører det til at utslippene øker, det svekker vår økonomi, vår levestandard og gir mer makt til stater som ikke har det søkelyset som Norge har på demokrati, miljø eller sosial likhet.

Ødeleggende for norsk økonomi

Verden trenger energi for å løfte folk ut av fattigdom. For å kunne gi verden den energien som kreves, er vi avhengige av olje og gass i lang tid fremover til en mer bærekraftig og lønnsom fornybar energi gradvis er på plass. Å tvinge en nedleggelse i Norge vil ikke redde verden, og er en løsning som er svært ødeleggende for norsk økonomi og norske arbeidsplasser.

Publisert: