Narkotika: Straff eller behandling? Ja takk, begge deler!

KRONIKK: Regjeringen svikter de narkomane med sitt forslag til en rusreform.

«Til jubel fra politifiendtlige brukerorganisasjoner lar regjeringen med åpne øyne disse medmenneskene fortsette sine destruktive og nedverdigende liv, med kriminalitet og prostitusjon som nødvendige inntektskilder, inntil de dør en altfor tidlig død», skriver tidligere statsadvokat Tormod Haugnes.
  • Tormod Haugnes
    Tormod Haugnes
    Pensjonert statsadvokat
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I over 30 år jobbet jeg i politi- og påtalemyndigheten. Spesielt den første tiden, i politiet i Haugesund, fikk jeg god kontakt med narkotikaondets ofre, både misbrukere, deres pårørende og ofrene for deres forbrytelser.

Jeg har straffeforfulgt mange, for hasjrøyking, heroinsalg, vold for å inndrive narkotikagjeld, innbrudd/ran for å finansiere misbruket og annen kriminalitet (herunder flere drap) utledet av rusmisbruk.

Jeg har lest utallige forklaringer, personundersøkelser og rettspsykiatriske erklæringer om disse personenes oppvekst, helse, behandlinger og livsgang.

Jeg har vært tutor ved tvangsinnleggelser til psykiatriske institusjoner når rusen forvandlet seg til psykoser og jeg har henlagt utallige dødsfall-saker hvor overdoser eller selvdrap altfor tidlig avsluttet narkomanes liv.

Kort sagt, jeg er neppe en person statsråd Høie lytter til i rusreformdebatten.

Les også

Nesten dobling i antallet overdoser i Rogaland siden 2013

Naivt

«Behandling i stedet for straff» er regjeringens slagord. Som de fleste slagord høres det fint ut. Dessverre er realisme erstattet med naivitet. Rusreformen avkriminaliserer straffen for oppbevaring av en ikke ubetydelig mengde narkotika uten at brukerne som trenger det gis adekvat behandling eller oppfølgning.

Blir en langer tatt med 50 brukerdoser narkotika og sier, som han har lært at han skal si, at stoffet er til eget bruk, så skal politiet forbys å etterforske saken. Ikke avhøre ham om han selger stoff, hvem han har kjøpt stoffet av, ikke ransake leiligheten hans etter mer stoff eller huskelister over stoffskyldnere, ikke gjennomsøke mobiltelefonen for avslørende bestillinger eller hyppige kontakter med kjente leverandører, ikke avhøre vitner.

Nei, politiet skal bare pålegge han å møte hos «en kommunal rådgivende enhet» for en times samtale. Her skal han forklares at dette var ulovlig (men ikke straffbart), at misbruk er farlig og avhengighetsskapende og tilbys hjelp i form av videre samtaler, oppfølging og adekvat frivillig behandling.

Han behøver ikke lytte til hva «enheten» har å si, han kan bare gi uttrykk for at han gleder seg til en joint når Høie-timen er over.

Så går han til nærdepotet og henter en ny, avkriminalisert kvote. Bare han møter til timen, får oppbevaringen av stoff ingen konsekvens.

Møter han ikke, har Høie under tvil foreslått at han får et gebyr på 2398 kroner. Pågripes han flere ganger med avkriminaliserte mengder narkotika, trenger ikke politiet å pålegge ham å møte hos «enheten». Den ene timen er jo tilstrekkelig behandling!

Dette er Høies behandling i stedet for straff. Faktisk er (gårs)dagens system med etterforskning, ruskontrakter, betingede dommer på vilkår av behandling eller soning på behandlingsinstitusjon mer effektive hva forebygging og behandling angår. Det forutsetter at handlingen er straffbar slik at politi, rettsvesen og kriminalomsorg kan følge opp saken.

Behov for en reform

Dagens virkemidler er ikke tilstrekkelige. Vi trenger en rusreform, men den må være til ofrenes og samfunnets beste. Vi må ikke gi avkall på det uten å erstatte det med noe som er bedre. Tross alt ligger Norge godt an sammenlignet med andre europeiske land hva narkotikabekjempelse angår.

Jeg har møtt tunge rusmisbrukere som har tryglet om hjelp uten at jeg hadde annet å tilby enn ordinær straff. Enkelte tryglet om tvangsinnleggelse og var villig til å fraskrive seg muligheten til utskrivning. Dessverre hadde jeg ikke det hjelpemiddelet. Men jeg har spurt meg selv: Hvorfor kan jeg påstå straff i form av fengsel, men ikke straff i form av behandling?

Les også

Hilde Øvrebekk: «Nei til frislipp av narkotika!»

Ulike grupper, ulike virkemidler

Den foreslåtte rusreformen skiller ikke mellom rusmisbrukere, alle blir behandlet likt. Jeg deler brukerne i tre grupper og reaksjonene bør tilpasses disse:

For dem som sporadisk bruker stoff, ser jeg ingen grunn til å endre på dagens straffereaksjoner. De er ikke syke eller avhengige og får svare for egne straffbare handlinger.

Dernest har vi gjengangerne som er på full fart inn i avhengighet. Disse kan gis betingede reaksjoner med vilkår som totalavhold, gjentatte rustester, terapi, oppfølgingssamtaler, behandling, avståelse fra kriminalitet, ikke oppsøke rusbelastede personer eller miljøer, fullføre eller motta tilbud om skolegang eller arbeid. Brytes vilkårene, bør innsettelse til soning være regelen, med unntak av dem som må overføres til neste gruppe.

Den siste gruppen er de avhengige, de som grunnet langvarig og/eller alvorlig misbruk er så syke at de ikke har en fri vilje til å slutte med stoff. Mange har forsøkt frivillige innleggelser (ofte bekostet av foreldre som har brukt hele sin formue på hjelpetiltak), men har skrevet seg ut når stoffsuget ble uutholdelig. Samfunnet må gi disse alvorlige syke nødvendig behandling inntil de er i stand til å ta vare på sine liv. Frivillig behandling er nytteløs når abstinensen er beslutningstaker.

Les også

Solveig G. Sandelson: «Bønn til Stortinget: Vedta rusreforma!»

Svikter de narkomane

Regjeringen kunne ha gjort en banebrytende innsats i kampen mot narkotikaondet, den kunne ha foreslått behandling i stedet for soning av straff. Men regjeringen svikter de narkomane, den hopper blindebukk over realitetene og tillater seg å kalle reformen for behandling i stedet for straff. Til jubel fra politifiendtlige brukerorganisasjoner lar regjeringen med åpne øyne disse medmenneskene fortsette sine destruktive og nedverdigende liv, med kriminalitet og prostitusjon som nødvendige inntektskilder, inntil de dør en altfor tidlig død.

Jeg har intet ønske om å bli sammenlignet med Ole Brumm. Når regjeringen ber oss velge mellom behandling og straff, så sier jeg dog som gode, gamle Brumm: Ja takk, begge deler!

  • Podkast:
Les også

Rusreformen: Mindre mengder narkotika skal ikke lenger straffes

Les også

Skarp narkoadvarsel til Arbeiderpartiet fra overlege og professor i Rogaland Ap

Les også

Actis krever mer oppfølging av ungdom i rusreformen

  • Debattinnlegg:
Publisert: