En kirkerestaurering må ta hensyn til folks følelser

DOMKIRKEN: Alle forslag om endringer av vår kjære Domkirke vil vekke engasjement. Slik er det også med alter og alterring som Eirik Faret Sakariassen påpeker. Når folket i Stavanger har sterke meninger om endringene som er foreslått, må det tas med som et vernekriterium.

Det sies at den som ikke lærer av historien er dømt til å gjenta de samme feil som sine forgjengere. En respektfull restaurering må først og fremst bevare, og ikke skifte ut elementer vi har en relasjon til. Foto: Anders Minge

Debattinnlegg

 • Frode Daniel Søiland
  Medlem av menighetsrådet Domkirken og St.Petri
Publisert: Publisert:

Stavanger Domkirkes interiør består faktisk ikke av så mange historiske lag. Det finnes veldig lite igjen som kan vitne om periodene som har gått foran oss, selv om vern om kirkebygg er motivert ut ifra ønsket om å bevare ulike uttrykk av kunst og arkitektur.

I debatten rundt restaureringen av Stavanger domkirke er det mange synspunkt som i sin tur fører til en god debatt rundt en eventuell utskiftning av alter og alterring. Stavanger Aftenblad har fulgt prosessen nøye og spesielt artikkelen «12 spørsmål og svar om alteret i Domkirken» 17. januar gir leserne er godt innblikk i hva dette dreier seg om. Likevel ønsker jeg å presentere noen synspunkter i forlengelse av saken.

Et viktig vernekriterium er at kulturminnet blir anerkjent av betrakteren, det vil si at objektet tillegges en verdi fordi vi anser det som et minne, det gir oss røtter i et samfunn i uro og endring.

Personlig tilknytning

Besøkende i Domkirken har forskjellig oppfatning av hva som er viktig for akkurat dem, og noen har faste ritualer de utfører ved slike besøk. Man går gjerne til lysgloben for å tenne et lys, noen korser seg under Stinius Fredriksens Kristusfigur, eller går frem til alterringen for å knele. Kneling under nattverd ble innført som tradisjon etter reformasjonen, kjennetegner vår kirke, og kan være til trøst for mennesker i en vanskelig livssituasjon.

I Domkirken kan man motta nattverden stående, men ennå har mange ønske om muligheten til å knele. Et flyttbart knefall vil ha plass til færre mennesker enn dagens, og kan påvirke flyten i gudstjenestene. Samtidig er jeg redd for at det vil føles fremmed og rart å gå frem til et flyttbart knefall som står bak et fremskutt alter. I verste fall tar man da bort den reelle muligheten til å utføre dette ritualet.

Symboleffekten en fast alterring har i kirkerommet vil også bli kraftig redusert, og det vil bryte med Domkirkens lange tradisjoner. Domkirkens alter er et sarkofagalter, noe som er et tidlig uttrykk for altere. Alterringen ble nøye tilpasset dette i en tid der krigen akkurat hadde brutt ut, men noe av arbeidet med alterringen ble utført provisorisk. Balustrene (eller klossene) i ringen var ment å ha utskjæringer av bibelske figurer.

En berikelse

Om man valgte å restaurere istedenfor å skifte ut hadde et høyglanspolert alter, gnistrende sort i kontrast til klebersteinsornamentikken i front – og en alterring med vakre utskjæringer, og nytt trekk på knefallet, unektelig tatt seg bra ut i det langstrakte koret. Men uansett er dette bare en tanke.

Opplysningene om alterets verneverdi er ikke tatt ut av løse luften, det er tuftet på historiske dokumenter som tyder på at det kan ha bestanddeler som går lenger tilbake i tid enn 80 år. I ettertid har restaureringen i 1940 årene blitt betraktet som en berikelse for kirken, med stor respekt for verneverdier. Restaureringen i 1869 er blitt kritisert for å være særdeles hardhendt. Det sies at den som ikke lærer av historien er dømt til å gjenta de samme feil som sine forgjengere. En respektfull restaurering må først og fremst bevare, og ikke skifte ut elementer vi har en relasjon til.

Et flyttbart knefall vil ha plass til færre mennesker enn dagens, og kan påvirke flyten i gudstjenestene. Samtidig er jeg redd for at det vil føles fremmed og rart å gå frem til et flyttbart knefall som står bak et fremskutt alter. I verste fall tar man da bort den reelle muligheten til å utføre dette ritualet.

Les også

 1. 12 spørsmål og svar om alteret i Domkirken

 2. Jeg tror vi er i ferd med å tabbe oss ut i Domkirken

Publisert:
 1. Stavanger

Mest lest akkurat nå

 1. Dette skjer i OL søndag 1. august: Warholm løper for finale

 2. Sola-mannens bilkamera filmet da en stein smadret en bil i tunnel

 3. Anklagene har rystet USAs OL-lag. Munnbindene tolkes som en skjult beskjed.

 4. – Jeg driver ikke med løping for å tilfredsstille Gjert

 5. – Nå kan jeg gå i bryllup, men ikke begge veier rundt Hafrsfjord

 6. FHI ønsker diskusjon om hvor mange koronadøde samfunnet kan tåle