Mastodontene i Bjergsted bør ikke bygges

BYUTVIKLING: Stavanger kommune bør revurdere planene om hotell og kontorbygg i Bjergsted. De store byggene vil være i utakt med omgivelsene og lukke parken inne. Dessuten vil de være unødvendige i uoverskuelig fremtid.

Siden 2014 har det vært store konjunktursvingninger i Stavanger, noe som bl.a. har medført overkapasitet på så vel hoteller som kontorarealer. Det bør få konsekvenser for planene i Bjergsted, skriver Anna-Marie Antonius.
  • Anna-Marie Antonius
    Direktør for Stavanger konserthus 1997 – 2007 Forfatter av «Bjergstedvisjonen» (2000)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Aftenbladet presenterte i slutten av september i år forslaget til planprogram for utbygging av Bjergsted havnefront, med en kai for cruisehavn, et hotell med 252 rom og et 8 etasjers kontorbygg. Det gjelder området som har blitt kalt hotelltomten siden 2014 da Base Property fikk opsjon på å etablere hotell som skulle inkludere renovering av det verneverdige lagerbygget fra hermetikkperioden, Sandvigå 11.

Planlagt for gode tider

Det var et ledd i realiseringen av Bjergstedvisjonen. Det ville inngå i en arkitektonisk og landskapsmessig helhet i kraft av sin beliggenhet opp mot den grønne skråningen, koblingspunktet mellom park, sjø, by. Tidene var gode, Stavanger var vekstkommunen som hadde tatt seg råd til å gjennomføre tidenes kultursatsing, og neste skritt var hotellet og videreføringen av Blå promenade nordover.

Siden 2014 har det vært store konjunktursvingninger i Stavanger, noe som bl.a. har medført overkapasitet på så vel hoteller som kontorarealer. Samtidig har Stavanger vedtatt ny kommunedelplan for sentrum, kalt Sentrumsplanen, som forutsetter at det etableres kai for internasjonale fartøyer i Bjergsted. Dette er et stort inngrep i planområdet, fordi det betyr at cruiseskipene som i dag legger til kai i Vågen, flyttes til Bjergsted. Med andre ord har dette beveget seg fra å være et hotellprosjekt til et cruisehavnprosjekt.

En overdimensjonert cruisetrafikk

Selv om Sentrumsplanen har lagt cruisehavnen til Bjergsted, kan man spørre om det er tilstrekkelig grunnlag for dette kaianlegget i dag hvor hele den globale cruisevirksomhet er satt på vent. Koronapandemien vil ta slutt og cruisetrafikken vil komme tilbake. Etter erfaringene i 2020 må man allikevel se i øynene at cruisevirksomheten slik den hadde utviklet seg, var alvorlig overdimensjonert, både når det gjelder kapasiteten på skipene og ansamlingene av turister i små bysentre.

Det vil nødvendigvis komme endringer i form av hvor tett man kan pakke mennesker sammen på gigantskip. Cruise har blitt en populær aktivitet og Stavanger vil gjerne være en gjestfri vertsby – men det er behov for en nedskalering.

Kostnadene ved å etablere et så stort kaiareal i et område som Bjergsted må forventes å bli formidable. Det er snakk om meget omfattende utfylling av sjøareal på forurenset sjøbunn, og med strenge krav til terrenghøyde på grunn av flomfare. Derfor er tidspunktet for å foreslå et stort, kapitalkrevende kaianlegg nærmest uforståelig. Det dreier seg om en flytting på noen få hundre meter, til et område med langt flere beboere enn Gamle Stavanger og hvor konsekvensene når det gjelder støy, forurensning og trafikk neppe kan være gjennomtenkt. Ikke bare på grunn av cruisetrafikk, men fordi det følger et hotell og et kontorbygg med i pakken.

Snu i tide!

Nå er det tid for finne frem analysene og utredningene som må ha blitt utarbeidet under arbeidet med Sentrumsplan, og vurdere alternative og rimeligere havneløsninger på nytt. Det som skulle være et hotellprosjekt tilpasset det historiske området ved innseilingen til Stavanger, har blitt en sak om en cruisehavn som skal finansieres ved hjelp av to mastodonter som det er vanskelig å se behovet for i overskuelig fremtid. Byggene er hver for seg ute av takt med omgivelsene, og til sammen sørger de for å lukke parken inne, fremfor å ta vare på det utadrettede og nærheten til sjøen. Og det er før terrorgjerdene kommer opp.

Kommer Sentrumsplanen i konflikt med seg selv i denne saken? Den plasserer cruisehavnen i Bjergsted. For at dette skal være realiserbart, vil havnedirektøren utvide deler av det som i Sentrumsplanen er avsatt som grøntområde, til kontorbygg. Det vil imidlertid være oppsiktsvekkende hvis Stavanger kommune prioriterer kontorer fremfor grøntareal i det aktuelle området.

Det er fortsatt tid til å utrede alternativer løsninger som er mer i harmoni med områdets identitet og egenart, og som tar hensyn til den meget stramme økonomi som Stavanger kommune vil ha i tiden som kommer. Stavanger må ta vare på sin historie og sine særtrekk. Bjergsted havnefront tilhører den kategorien.

Det som skulle være et hotellprosjekt tilpasset det historiske området ved innseilingen til Stavanger, har blitt en sak om en cruisehavn som skal finansieres ved hjelp av to mastodonter som det er vanskelig å se behovet for i overskuelig fremtid.
Publisert: