Rogaland og BMW-syndromet

DEBATT: Oljeregionen Rogaland er under hardt press. Et næringsliv som har vært sterkt knyttet til oljeøkonomien skal finne nye og fremtidsrettede næringsveier. Men mange virksomheter i Rogaland ser ut til å være plaget av BMW-syndromet. Nei, ikke bilen, men av bitching, moaning and whining.

«Funnene våre indikerer at flere kanskje burde tilføres kunnskap om betydningen av vekststrategier, og ikke minst bidra med motivasjon og inspirasjon for å øke ambisjonene i regionen», skriver Senter for vekstanalyse, Oxford Research AS.

Debattinnlegg

 • Rune Stiberg-Jamt
  Senter for vekstanalyse, Oxford Research AS
 • Elisabet Sørfjorddal Hauge
  Senter for vekstanalyse, Oxford Research AS
 • Johan F. V. Løkken
  Senter for vekstanalyse, Oxford Research AS
Publisert: Publisert:

Dette kommer fram i en undersøkelse, Vekststudien 2021, Oxford Research AS nylig har gjennomført, finansiert av Sørlandets Kompetansefond. I det samlede underlagsmaterialet for landet inngår hele 187 intervjuer med bedrifter fra Rogaland.

Vekst er et middel til å løse store samfunnsutfordringer som klima og miljø, jobbskaping og bedre levekår. Vekstbedrifter er en del av løsningen både globalt, men også nasjonalt og lokalt der utfordringsbildet i økende grad handler om grønn omstilling og arbeidsplasser. Utvikling og eksport av bærekraftige produkter og løsninger er viktig også for sysselsetting i distriktene, fremtidig skatteinngang og opprettholdelse av velferdsstaten.

Forblir små

Rundt 5000 nye virksomheter etableres i Rogaland hvert år. Problemet er at de aller fleste av disse bedriftene forblir små. I tillegg er levealderen ofte kort. Å vokse krever at bedriftene har ambisjoner utover etableringsfasen. OECD bruker begrepet scaleups om vekstbedrifter og definerer dette som bedrifter med ti ansatte eller flere, og som har vokst minimum 20 prosent i antall ansatte og/eller omsetning hvert år i løpet av de siste tre år. I 2018 hadde vi rundt 342.000 bedrifter i Norge. Bare 328 av disse var scaleups. Disse utgjør altså mindre enn 0,1 prosent av alle bedrifter, en betydelig mindre andel enn for de fleste land ellers i Europa.

Uten ambisjoner settes ikke ressursene skikkelig i sving for å skape morgendagens nye arbeidsplasser. Det næringsrettede virkemiddelapparatet har overveiende fokusert på å bidra til bedrifters ressurser gjennom kompetanse, finansiering og hjelp til markedsadgang. I tillegg har en forutsetning vært at bedriftene selv tar initiativ til å motta hjelp og støtte. Nyere studier viser at utfordringen, særlig for godt etablerte virksomheter, primært knytter seg til manglende ambisjoner og manglende motivasjon for vekst. Det nytter lite med et regionalt virkemiddelapparat om eiere, ledere og virksomheter i stort ikke vil. BMW-syndromet kan være utbredt, både som bitching, moaning and whining, men kanskje også som (selv-) tilfredshet når man har tjent nok til å kjøpe bilen med samme navn som syndromet.

Strategi om å vokse

For å lykkes med vekst, bør bedrifter ha en tydelig og formalisert strategi. Vekststudien 2021 peker på denne utfordringen. Det er bare litt over halvparten av virksomhetene, 58 prosent for landet under ett, som har en strategi om å vokse. Men det er også en vesentlig andel på to av ti bedrifter som ikke vil vokse. Mange bedriftsledere mener de personlig har lite å vinne på at virksomheten vokser.

BMW-syndromet kan være utbredt, både som bitching, moaning and whining, men kanskje også som (selv-) tilfredshet når man har tjent nok til å kjøpe bilen med samme navn som syndromet.

Funnene våre indikerer at flere kanskje burde tilføres kunnskap om betydningen av vekststrategier, og ikke minst bidra med motivasjon og inspirasjon for å øke ambisjonene i regionen. Om hver rogalandsbedrift, som i dag har 10 ansatte, ansetter bare én til, utgjør det flere nye arbeidsplasser enn hva Elkem og DNB representerer til sammen – i Norge! For Rogaland vil det være viktig å få fart i økonomien hos de mange bedriftene som ikke vokser.

Målene må høynes

Nå skiller ikke tallene seg for Rogaland så mye fra dem vi finner for Norge under ett. Men utfordringen er kanskje større fordi utgangsposisjonen var så god. Rogaland ble i løpet av noen tiår et nasjonalt lokomotiv for næringsbasert vekst og utvikling. Skal regionen finne tilbake til denne rollen, må målene høynes og innsatsen styrkes. Vi trenger flere scaleups for å lykkes.

Les også

 1. – Vestlandsfylka er eksportmotoren for heile landet

 2. – Jeg har skreket mye det siste året, og blir alltid møtt med velvilje, forståelse og et ønske om å gjøre noe. Så blir det stille

Publisert:
 1. Debatt
 2. Sysselsetting
 3. Omstilling
 4. Arbeidsplass
 5. Inspirasjon

Mest lest akkurat nå

 1. Vil gi billig strøm til 2000 hytter

 2. Ingenting rocket på Sandnes’ nye festplass

 3. Hele livet lurte Tor på hva som skjedde da faren styrtet i døden med jager­fly. Så opprettet kona en hemmelig kon­takt

 4. Gikk fra Sandnes til Kristiansand av én spesiell grunn: – Det har vært litt av en tur

 5. Ydmyk Østbø om egen revansj: – I Viking setter vi laget foran oss selv

 6. Europas største ugle stopper liten hytte på Jæren