Blir kraftig regnvær vanligere?

«En undersøkelse av nedbørsmengden ved 5000 målestasjoner verden rundt, med data som strekker seg over 55 år, viser økt nedbør ved nesten alle stasjonene», skriver Harald Liebich.

Debattinnlegg

 • Harald Liebich
  Harald Liebich
  Lærebokforfatter, Hjelmeland
Publisert: Publisert:

DEBATT: Hvorvidt ekstremvær er utslag av tilfeldige svingninger i værsystemene eller er knyttet til global oppvarming, kan ikke avgjøres i hvert enkelt tilfelle.

Forskningen legger i stedet vekt på tendenser i klimasystemet over tid, der både intensiteten i og hyppigheten av ulike værfenomen analyseres.
Klodens overflatetemperatur har steget de siste 50 årene, noe som betyr mer fordampning og da spesielt fra havet. Dette, sammen med oppadstigende luftstrømmer, bringer mer fuktig luft inn i værsystemene.

Høyere temperaturer i atmosfæren påskynder også fordampningen, fordi varm luft tar opp mer fuktighet. Når disse luftmassene blir hengende over land, og fuktigheten kondenseres til skyer og nedbør, øker sannsynligheten for kraftig nedbør, og ofte i form av lokalt styrtregn.

En undersøkelse av nedbørsmengden ved 5000 målestasjoner verden rundt, med data som strekker seg over 55 år, viser økt nedbør ved nesten alle stasjonene. Studier viser også at andelen kraftig nedbør av den totale nedbørsmengden i året øker de fleste steder på kloden. En omfattende analyse fra USA dokumenterer at såkalte èndags-hendelser med intenst regnvær, utgjør en stadig større andel av årsnedbøren.

Disse tendensene er i pakt med klimavitenskapens modeller som forutså en slik utvikling for flere tiår siden.

Publisert:
 1. Debatt
 2. Global oppvarming
 3. Ekstremvær

Mest lest akkurat nå

 1. Nå kommer ruske­været

 2. Ten­årings­gutter kan ha blitt rammet av Tik­tok-trend: Bruker en spesiell låt til å navn­gi over­gripere

 3. Her er årets første Viking-lag: – Kommer til å være tunge i beina

 4. Nye karan­tene­regler gir enorm hurtig­test­på­gang

 5. Lege­foreningen ber med­lemmene be­grense for­skriving av blå resept: – Vil bli konse­kvenser for pasientene

 6. De har vært gift i 70 år: – Jeg tror vi holder oss godt for vi er så gode for hverandre