Når starter byggingen av Ramsvigtunet?

DEBATT: Etter kommunevalget i 2019 var vi i Senior Norge, Stavanger spent på hvilken eldrepolitikk det nye flertallet ville føre. Dessverre har vi blitt dypt skuffet over hva som har skjedd på denne fronten.

«Ramsvigtunet skulle være ferdig i 2022/23. Dette er utsatt fordi politikerne vil rehabilitere Blidensol (bildet) først. Da blir det 40 plasser mindre i 2-2,5 år», skriver Aud Klovning Knudsen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er bare barn og unge som teller i byen vår. De fleste av oss eldre er besteforeldre. Vi vil selvsagt ha en god og rettferdig familiepolitikk. Det betyr ikke at administrasjon og politikere har lov til å glemme våre syke eldre. Det er med forbauselse og fortvilelse at vi kan lese i Aftenbladet 10. september at nå skal det bevilges ytterligere mer penger til gratis SFO til alle skolebarn.

Hvem er det som har ansvar for planleggingen og fremdriften av bygg av sykehjem?

Statens oppgave

Vi mener selvsagt at alle barn skal ha mulighet til å gå på SFO. Vi mener derimot at dette er det staten som må gjennomføre økonomisk. Familier med lave inntekter kan få økt minstefradraget på skatteseddelen. Ellers må de som har barn som går i 1.–4. klasse og ikke er i jobb, automatisk få dekket dette ved å få høyere sosialstønad. Vi mener at det blir galt å bruke skattepengene våre på dette i Stavanger. Hvorfor skal rike foreldre få gratis SFO?

Vi eldre utgjør ca. 1/3 av befolkningen. Vi har gjort vårt for å skape et godt samfunn. Nå forventer vi at dere som styrer byen, gir oss en verdig eldreomsorg nå.

Trenger flere plasser nå

Det blir stadig flere med demens. Disse kan ikke bo hjemme. Da trenger vi flere sykehjemsplasser nå. Hva skjer med dette problemet nå? Ramsvigtunet skulle være ferdig i 2022/23. Dette er utsatt fordi politikerne vil rehabilitere Blidensol først. Da blir det 40 plasser mindre i 2-2,5 år. Frue gamlehjem skal nedlegges, og det ryktes at også Alders Hvile skal legges ned. I tillegg er det en fast strøm av personer med demens som må ha plass. Sykehuset gir dagbøter på 5036 kr for utskrivningsklare pasienter som kommunen ikke har plass til. Hvor skal disse personene plasseres?

Jåttå sykehjem skulle være ferdig i 2026. I Handlings og økonomiplan (HØP) ble det utsatt med minst 2 år. Bygging av Jåttå sykehjem umiddelbart er, etter vår mening, det eneste som kan avhjelpe denne skremmende utviklingen i sykehjemssituasjonen.

Vi ser i den samme reportasjen om SFO at barnehagen på Teknikken-tomta skal være ferdig årsskiftet 2022/23. Det er flott å se at kommunen kan få noen kommunale bygg ferdig på rimelig tid.

Hvem er det som har ansvar for planleggingen og fremdriften av bygg av sykehjem? Det er en skam hvor lang tid det har tatt med å få Ramsvigtunet ferdig. Denne utbyggingen må få førsteprioritet før rehabiliteringen av Blidensol.

Forventer svar

Nå forventer vi svar fra ordfører Kari Nordtun som lovet i en tidligere artikkel i Aftenbladet at det ikke skulle spares penger på de syke eldre.
Myrhol lovet i samme artikkel at ingen sykehjemsplasser skulle nedlegges før det sto nye plasser klar.

Når starter byggingen av Ramsvigtunet?

Publisert: