En stor skole på Riska vil gagne både elevene, kulturlivet og idretten

DEBATT: Diskusjonen om ny skole på Riska har florert over sosiale medier, og jeg ser at det dessverre er noen som kommer med det jeg anser som feilaktig informasjon.

«Den største og kanskje mest underkommuniserte fordelen med ny skole på trekanttomten, er at man får økt personell med sosialfaglig bakgrunn», skriver Kristoffer Birkedal i Sandnes Frp.
  • Kristoffer Birkedal
    Kristoffer Birkedal
    Leder, utvalg for oppvekst i Sandnes (Frp)
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vedtaket i kommunestyret i Sandnes 20. juni var tydelig. Ordene «skal» og «må» er brukt for å sikre stor idrettshall og trafikksikker skolevei. Vi skal ikke gjøre noe halvveis, og jeg vil med det si at myten om at politikerne har valgt en skole av økonomiske grunner, er helt feil. Jeg har personlig sittet i forhandlingene og diskusjonene med de styrende partiene, og økonomi var aldri et førende argument.

Les også

Forsøkte å stoppe skolenedlegging på Riska: – Det er stor uro for det som skjer

Jeg vil også legge til at det er bare ny skole på trekanttomten som faktisk løser nærskolerett-utfordringene bydelen har hatt.

Eleven beste i tankene

Alternativene som kom frem i rapporten om skolestruktur på Riska, ble diskutert og debattert med bakgrunn i hva som vil bli det beste for elevene, og det er bare elevene vi har tenkt på når vi valgte alternativene. Jeg vil også legge til at det er bare ny skole på trekanttomten som faktisk løser nærskolerett-utfordringene bydelen har hatt.

Bare dette alternativet sikrer kort nok skolevei for 90 prosent av bydelen. Vi vet at noen mener de vil få en for lang skolevei, og vi skal gjøre det vi kan for å gjøre skoleveien så trygg og god som mulig.

«Storskole» på Riska som den omtales som, er altså ikke den eneste B35 skolen som skal bygges i Sandnes. Både på Sandved og på Trones legges det opp til å bygge B35. Realiteten er også at skolen på Riska ikke kommer til å huse 980 elever, tvert imot så tilsier alle befolkningsframskrivingen at skolen skal ha 780 elever. Så skolen på Riska skal ha både rom og muligheter for kultur, korps, frivillighet og idrett.

For Fremskrittspartiet er det nettopp eleven som har vært viktigst. Vi ser at det er utfordrende å sikre et godt læringsmiljø og fagmiljø på mindre skoler og at elevene for ofte har få medelever å spille på for å bygge nettverk og vennskap.

Den største og kanskje mest underkommuniserte fordelen med ny skole på trekanttomten, er at man får økt personell med sosialfaglig bakgrunn. Det blir flere sosiallærere som kan være med å sikre at elevene for et godt sosialt miljø, fritt for mobbing. Helsesykepleier vil være mer til stede på en større skolen enn på de små skolene. Det vil da være lettere for elever med både psykiske og fysiske utfordringer knyttet til helsen sin å få en tillitsperson og hjelp fra skolehelsetjenesten.

Les også

Sjur Elling Hana: «Kan offentlige byggherrer være like kostnadseffektive som private aktører?»

Flere arenaer i én

Den nye skolen på Riska vil også ha bedre muligheter til å få flere lærere med ulike bakgrunn og spesialiseringer som vil bidra til å skape et bedre læringsmiljø.

Så til idretten. Som nevnt tidligere er vi tydelige på at prosjektet ny skole på Riska skal inneholde en stor idrettshall for å møte de utfordringene vi ser i dag. Det er dårlig hallkapasitet målt opp mot behovet og dette vil vi nå løse. En idrettshall gir som i dag også mange muligheter for skolefritidsordningen (SFO) til å legge til rette for aktivitet for de minste barna.

En stor idrettshall vil gi mulighet til å avgrense deler av den til de forskjellige trinnene om man vil ha forskjellige aktiviteter på samme tid. Den nye skolen på Riska skal bli en arena, en arena for læring, kultur, idrett og glede. Alt dette har spilt en vesentlig rolle i avgjørelsen kommunestyret fattet på mandag.

Jeg vil til slutt takke bydelen for engasjementet. Det er alltid kjekt når vi kan lytte og jeg føler meg trygg på at avgjørelsen vi har fattet vil gi Riska-samfunnet noen fantastiske muligheter i fremtiden.

Publisert: