Hva har skjedd med kommunens planer på Reilstad?

DEBATT: For noen år siden vedtok Finnøy kommune en reguleringsplan for 40–50 boliger på Reilstad. Nå velger kommunen å se bort fra arealstrategi om grønne uterom og blågrønn struktur langs sjø.

Kommunen opprettholder reguleringsplanen for 40–50 boliger i et fantastisk kulturlandskap. På tross av dette fjerner kommunen store deler av grønnstruktur og allmenhetenes tilkomst til sjø. Hvorfor?
  • Brynjar Steinsøy
    Finnøy
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Stavanger kommune legger nå kommuneplanens arealdel ut på høring. Kommuneplanen skal være førende for langsiktig strategi og en bærekraftig utvikling av kommunens arealer. Planprogrammet har vektlagt mobilitet, grønn plan samt overordnede føringer.

Det er et ønske om å harmonisere planene fra tre kommuner til en plan for Nye Stavanger. I forslaget fjernes betydelige arealer som tidligere var avsatt til grønnstruktur på Reilstad – stikk i strid med intensjonene, stikk i strid med grønn plan og vedtatt arealstrategi.

En ensom satellitt

Det er åpenbart fornuft og logikk i å la eiere av naust og hytter få avklart at eiendommene skal være avsatt til deres ønskede formål, men å legge opp til å fjerne de få svært tiltrengte områdene som gir offentlig tilkomst til sjø, er ikke en fremtidsrettet politikk.

Kommunen opprettholder reguleringsplanen for 40–50 boliger i et fantastisk kulturlandskap. På tross av dette fjerner kommunen store deler av grønnstruktur og allmenhetenes tilkomst til sjø. Selv den kommunale kaien på Reilstad foreslår kommunen at avsettes til næring. Som en liten ensom satellitt, plassert mellom hytter og boliger.

Arealplanen må være samordnet med næringsstrategien. Dette gjøres ikke ved å avsette kommunale kaier til små satellitter for næring, samtidig som kommunedelen har flere større eksisterende næringsarealer som ikke er utviklet.

Det er ikke godt å forstå hva som gjør at kommunen med strategi, grønn plan og plan om 40–50 nye boliger innenfor 100 meters beltet, samtidig ønsker å redusere grønnstruktur og allmennhetens tilkomst til sjø. Hva er det som gjør at kommunen prioriterer næring og truckkjøring på en offentlig kai til fordel for allmennheten? Arealplanen som kommunaldirektøren nå vil legge ut på høring legger opp til at næring kan bli en barriere mellom allmennheten og tilkomst til sjø.

Hva har skjedd?

At noen har snakket sammen får så være, men dette forslag kan ikke reflektere det kommunen egentlig mener er den beste balanse mellom planer, føringer og langsiktig strategier.

Er kommuneplanen bygget på vedtatt arealstrategi og bygger planen på satsingsområdet mobilitet, grønn plan samt overordnede føringer? Eller er dette et resultat av at tre kommuners intensjonsavtale står i veien for de gode intensjoner om en langsiktig helhetlig strategi?

Håper at kommunedirektøren kan belyse og avklare hvordan dette henger sammen. Skulle kommunedirektøren ikke klargjøre strategien her, bør de folkevalgte se på hva som er i ferd med å skje.

Arealplanen må være samordnet med næringsstrategien. Dette gjøres ikke ved å avsette kommunale kaier til små satellitter for næring, samtidig som kommunedelen har flere større eksisterende næringsarealer som ikke er utviklet.
Publisert: