Skorge leser Jørgensen som fanden leser Bibelen

DEBATT: I Aftenbladet 8. desember liker ikke Wenche Skorge i Naturvernforbundet problemstillingene Jørg Arne Jørgensen tar opp 4. desember. Hun bruker beskyldninger om populisme som hersketeknikk for å svekke en debattant som kritiserer en kraftpolitikk hun støtter.

– Wenche Skorges (bildet) debattform, hvor hun bruker beskyldninger om populisme som hersketeknikk, er veldig vanskelig å forsvare seg mot fordi hun serverer en «lapskaus av antydninger». Det burde Skorge, som tidligere informasjonssjef i Statoil, vite, skriver Sveinulf Vågene.
  • Sveinulf Vågene
    Naturverner
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Her er et lite utvalg av ord og uttrykk Jørgensen har brukt og som Skorge, i sin svartmalende retoriske analyse, mener er populistiske:

«Uvirkelig» (om dagens strømpriser). Mener Skorge at dagens strømpriser er helt vanlige og at vi ikke befinner oss i en ganske så uvirkelig situasjon når det gjelder strømprisen?

«Bortforklaringer» skal ifølge Skorge bety at politikerne lyver. Men en politiker som bortforklarer prøver å snakke seg bort fra et pinlig faktum. Når det gjelder strømpris og kraftpolitikk er det nok mange politikere og embedsmenn som i dag har stort behov for bortforklaringer.

«Storskala eksport for profitt». Skorge mener profitt er et skjellsord. Det kan det også tenkes at det bør være i denne sammenhengen. TV2s glimrende gravereportasje viste hvordan internasjonale vindkraftselskap lurer fortjenesten ut av landet til skatteparadis ved hjelp av dyre interne lån. Mange vil nok være enige i at profitt er et mildt uttrykk i denne sammenheng.

«Påstått forsyningssikkerhet» (om politikeres påstand om behovet for de siste utenlandskablene). Skorge mener uttrykket indikerer at politikerne lyver. Allerede i 2009, lenge før de nye kablene til Tyskland og Storbritannia, hadde vi transporteffekt for strøm til og fra utlandet tilsvarende 18 prosent av effekten i hele det norske vannkraftsystemet. Det var mer enn tilstrekkelig for forsyningssikkerhet. Uttrykket «påstått forsyningssikkerhet», som Jørgensen også argumenterer for, er derfor meget dekkende.

Jeg mener Skorges innlegg ikke tilfører debatten om energipolitikken noe positivt.

Veien må kunne diskuteres

Jeg tror de fleste av oss ønsker det grønne skiftet velkommen. Men veien dit må kunne diskuteres. Er et liberalisert europeisk kraftmarked den eneste løsningen?

På veien mot det grønne skiftet er det enorme pengesummer som skal investeres og tjenes. Med så store penger i omløp kommer alltid store utfordringer og fallgruver som må unngås: Det vil alltid være aktører som aggressivt søker fortjeneste fra disse pengene – helst superprofitt, slik skjer innen vindkraften.

Skorge avslører en blind tro på disse aktørenes edelhet. Jeg kjenner ikke til noe eksempel i historien hvor slik blind tillit og tro har ført til noe godt. Det kreves alltid sterke korrigerende stemmer for å holde rett kurs og balanse.

Debatten undertrykkes

Den beste måten å verne om det grønne skiftet er derfor åpenhet. Vi må sørge for at alle tiltak, politikk og avtaler, med de konsekvenser de vil få, diskuteres åpent og omfattende.

Jeg mener Skorges innlegg ikke tilfører debatten om energipolitikken noe positivt. Hennes debattform, hvor hun bruker beskyldninger om populisme som hersketeknikk, er veldig vanskelig å forsvare seg mot fordi hun serverer en «lapskaus av antydninger». Det burde Skorge, som tidligere informasjonssjef i Statoil, vite!

Når slike metoder brukes, så angår det oss alle fordi resultatet kan bli at samfunnsdebatten undertrykkes. Åpen samfunnskritikk er viktig i et sunt demokrati. Slike hersketeknikker som Skorge bruker, bør ikke legitimeres verken i det grønne skiftet eller i Naturvernforbundet.

Publisert: