Makspris på strøm er ingen god løsning, da bruker vi bare mer

DEBATT: Vi kan ikke innføre en makspris på strøm, slik Rødt, Frp og KrF nå tar til orde for. Makspris vil forverre situasjonen og vil gjøre at vi bruker mer energi. Når problemet er mangel på energi, er tiltak som øker forbruket en dårlig idé.

Det er viktig å huske at Vladimir Putin bruker energi som våpen mot Europa. Hans mål er større enn bare å ta landområder fra Ukraina. Alt som kan bidra til å svekke eller bryte opp vestlige allianser, står på Putins ønskeliste.
  • Kjartan A. Lunde
    Gruppeleder, Rogaland Venstre
  • Mette Vabø
    Gruppeleder, Stavanger Venstre
  • Julian Francisco Osorio
    Gruppeleder, Sandnes Venstre
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi må sette folk og mindre bedrifter i stand til å ta kontroll over strømregningene sine. Derfor har vi i Venstre flere ganger tatt til orde for at Enova skal få beskjed av regjeringen at de i en periode skal gi mer støtte til energisparingstiltak for husholdninger og små bedrifter. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide kan nærmest «trykke på en knapp» og få dette til å skje. Likevel skjer det lite.

Sats på mer havvind

Heller ikke utbygging av fornybar energi er regjeringen villige til å ta i et krafttak for. Regjeringen har halvert satsingen på havvind, og ville ikke sette produksjonsmål for solenergi og hydrogen senest ved behandlingen av Energimeldingen i juni.

For vi trenger mer fornybar energi. Til tross for at Norge i de fleste år har et kraftoverskudd, er det med ujevne mellomrom tørre år i Norge. Da er vi avhengige av import fra andre land. Tall fra SSB viser at vi har gått med kraftunderskudd i seks av de siste tjue årene i Norge. Uten kraftutveksling måtte vi gjort unødvendig store inngrep i naturen for å bygge ut nok energi, i tillegg til å kaste energi «ut av vinduet» i år med stor overproduksjon. Landene rundt oss får også tryggere tilgang på energi når vi handler med hverandre. Kraftsystemet blir bedre med handel og samarbeid på tvers av landegrenser.

Det er viktig å huske at Vladimir Putin bruker energi som våpen mot Europa. Hans mål er større enn bare å ta landområder fra Ukraina. Alt som kan bidra til å svekke eller bryte opp vestlige allianser, står på Putins ønskeliste.

Les også

Fire av fem vil ha makspris på strøm

Nei til lettvinte svar

Derfor kan vi ikke ty til lettvinte løsninger som forsterker problemet. Svaret på priskrisen er å kompensere forbrukerne for høye strømpriser og redusere forbruket gjennom en massiv satsing på energieffektivisering. Svaret på energikrisen er kraftutveksling med våre naboland og økt utbygging av fornybar energi. Det er Venstre en garantist for.

Priskrisen må løses med å kutte i strømregningene. Energikrisen i Europa må løses gjennom samarbeid.

Problemet med høye strømpriser må tas på alvor fordi strøm dekker viktige behov som oppvarming av bolig. Folk har heller ikke hatt mulighet til å planlegge seg ut av prisøkningene. Prisøkningen kommer dessuten samtidig som prisene på andre varer man er helt avhengige av, som mat, også øker. Det gjør økonomien svært stram for mange, og for noen uhåndterlig. Derfor må strømstøtten være raus, og det må gis mest støtte til de som har dårligst råd.

Vi må likevel ta innover oss hvorfor prisøkningen skjer nå. Russlands angrepskrig på Ukraina er hovedårsaken til krisen. I tillegg har vi unormalt lite vann i våre magasiner, og den verste tørken i Europa på 500 år forsterker situasjonen. Det er rett og slett for lite energi i Europa.

Venstre har flere ganger tatt til orde for at Enova skal få beskjed av regjeringen at de i en periode skal gi mer støtte til energisparingstiltak for husholdninger og små bedrifter.
Publisert: