Bedriftene skriker etter arbeidskraft, slik har vi fått flere innenfor

DEBATT: Arbeidsledigheten er nå rekordlav og arbeidsmarkedet har ikke nok kvalifisert arbeidskraft. Det er nå eller aldri at det må satses på ulike prosjekter for å få nok kvalifisert arbeidskraft og skape innenforskap.

Fra utenforskap til innenforskap er visjonen til LEIDA-prosjektet på Sørlandet. Dette er et fellesbilde av ansatte på GE Healthcare Lindesnes tatt i august 2022.
 • Jon Gabriel Noddeland
  Direktør GE Healthcare Lindesnes
 • Even Tronstad Sagebakken
  Ordfører Lindesnes kommune
 • Jan Øyvind Åvik
  Hovedtillitsvalgt IE GE Healthcare Lindesnes og prosjekteier Leida
 • Jens Kjos-Hanssen
  Leder Mandal Industri og Næring
 • Sissel Wiig
  Enhetsleder for NAV Lindesnes
 • Bianca Wårøy
  HR Business Partner GE Healthcare Lindesnes
 • Hege Lønning
  Prosjektleder Leida
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Situasjonen i dag er at arbeidsreserven er 3,9 arbeidsføre per person utenfor arbeidet, mens den i 2040 vil være 2,5 arbeidsføre per person utenfor arbeidslivet. Her i Lindesnes kommune har vi rekordlav arbeidsledighet på 1,4 %. Samtidig er det 1 400 innbyggere i yrkesaktiv alder som fremdeles står utenfor arbeidslivet på Nav sine lister.

Disse tallene viser tydelig at arbeidslivet er i en situasjon hvor tilgangen på arbeidskraft ikke kan dekke etterspørselen. Derfor er det fra næringslivets ståsted nødvendig å rekruttere fra arbeidskraft -reserven som vi ikke har greid å inkludere i dag. GE Healthcare AS (GEHC) tok initiativ til å starte opp LEIDA prosjektet, og inviterte inn kommunen og aktuelle aktører. LEIDA- prosjektet som er et læreløp for kvalifisering til arbeid i bedrifter på Sørlandet, ble et ledd i rekrutteringen til bedriften og vi så fort at det var mange som ønsket å være en del av arbeidslivet, men som dessverre er utenfor arbeidslivet dag.

Fra utenforskap til innenforskap

Å få flere innenfor er en utfordring, da flere hadde gått seg vill i teorijungelen, andre hadde bommet på skolevalg, noen hadde blitt satt i en bås på grunn av helse utfordringer eller andre tilfeldige grunner som holder folk utenfor arbeidslivet. GE Healthcare søkte og fikk penger fra Sørlandets kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør.

På GEHC Lindesnes er det nå 21 kandidater i prosjektet, og sammen med gode samarbeidspartnere i Lindesnes kommune, Karriere Agder, Mandal Videregående skole, Agder fylkeskommune, opplæringskontorene og Nav, er det allerede nå tre som har bestått fagprøven som prosessoperatører. Det bekrefter at metoden utviklet i LEIDA virker i praksis.

LEIDA prosjektet baserer seg på metoden Supported Employment som er en individuell oppfølgingsmodell med dokumenterte resultater innen arbeidsinkludering, og reduksjon av drop outs fra videregående skole. LEIDA har faglig veiledning fra Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved Oslo Met, Lindesneslosen og Nav i Lindesnes kommune.

I LEIDA produseres kvalifisert arbeidskraft hvor fagbrev er et av flere kvalifiseringsmål. Produktet har tre viktige områder. Det ene er bedriftenes samhandling med Nav, hvor bedriften får et eget Nav -team. Nav etablerer et team som blir kjent med og analyserer bedriften for å ha et godt grunnlag for jobb- match. Teamet bistår bedriften med tett oppfølging og hjelper med å veilede og søke om ulike tiltakspakker. All kommunikasjon fra øvrige Nav ansatte går gjennom Nav- teamet til bedriften.

Et godt lag rundt den enkelte

Det andre er intern organisering og kompetanse hos arbeidsgiver. Rekrutteringsstrategien endres slik at innenforskap blir en del av strategien. For kandidaten kommer det frem at de er en ressurs, fordi bedriften har behov for deres arbeidskraft. Interne endringsprosesser for å implementere produktet vil variere hos de ulike arbeidsgiverne.

Det tredje er mentorressursen. Mentorstøtte er viktig for den teoretiske og praktiske veien til fagbrev, eller annen kvalifisering. Det brukes interne ansatte som gir faglig og personlig støtte til kandidatene i deres kvalifiseringsløp. GE Healthcare Lindesnes og Elkem samarbeider om å utdanne egne mentorer.

LEIDA prosjektet sitt produkt blir beskrevet og LEIDA skal ut og formidle dette til regionens arbeidsgivere. Får vi med oss alle arbeidsgiverne på Sørlandet, går vi fra ord til handling og innenforskapet er skapt.
Det arbeides med å etablere et nasjonalt produkt for å løse bærekraftsutfordringen på det sosiale området her på Sørlandet. Produktet SOSIONOVA skal arbeide med den sosiale bærekraftsutfordringen, tilsvarende ENOVA på bærekraftsutfordringen på miljø.

LEIDA- prosjektet som er et læreløp for kvalifisering til arbeid i bedrifter på Sørlandet, ble et ledd i rekrutteringen til bedriften og vi så fort at det var mange som ønsket å være en del av arbeidslivet, men som dessverre er utenfor arbeidslivet dag.
Publisert: